Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Identifikačné číslo: 1289
Univerzitný e-mail: kretter [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Fakulta ekonomiky a manažmentu (SPU)

Kontakty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Súčasná situácia predaja vybraných potravinárskych produktov v maloobchodných reťazcoch SR
Autor: Ing. Karin Guničová
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Oponent:Ing. Zdenka Kádeková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Súčasná situácia predaja vybraných potravinárskych produktov v maloobchodných reťazcoch SR
Abstrakt:Predmetom tejto bakalárskej práce bola analýza ponuky biopotravín v maloobchodných predajniach v meste Levice. Hlavným dôvodom výberu tejto témy bol stále narastajúci záujem zo strany verejnosti o zdravý životný štýl a s tým spojené zdravé stravovanie, ktorého jednou z alternatív sú práve biopotraviny. Práca obsahuje teoretické informácie o ekologickom poľnohospodárstve, biopotravinách a maloobchodných reťazcoch, ktoré môžeme nájsť v meste Levice. V druhej a tretej časti tejto práce máme zadefinovaný jej cieľ a metodiku. V poslednej časti sme sa zaoberali výsledkami výskumu uskutočneného počas posledného aprílového týždňa 2014 v maloobchodných reťazcoch v meste Levice, konkrétne Tesco, Hypernova, Lidl, Coop Jednota Tempo, Kaufland a Billa. Počas skúmania sme zisťovali krajinu pôvodu biopotravín, ich distribútora, hmotnosť a cenu, a tiež sme skúmali vlastné značky maloobchodných predajní a ceny identických biopotravín. Záverečná kapitola obsahuje všetky výsledky a zistenia získané uskutočneným pozorovaním a návrh odporúčaní.
Kľúčové slová:ekologické poľnohospodárstvo, biopotraviny, maloobchod

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene