Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Identifikačné číslo: 1289
Univerzitný e-mail: kretter [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Fakulta ekonomiky a manažmentu (SPU)

Kontakty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Analýza marketignovej činnosti vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Autor: Ing. Regina Valachyová
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Oponent:Ing. Johana Paluchová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza marketignovej činnosti vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá marketingovou činnosťou v podniku Slobodné vinárstvo, Zemianske Sady. Teoretická časť je zameraná na vysvetlenie základných pojmov, ktoré súvisia s marketingom. V praktickej časti sú aplikované poznatky z teoretickej časti na marketing využívaný v podniku Slobodné vinárstvo, Zemianske Sady. Ide o nástroje marketingového mixu a analýzu výrobkovej, cenovej, distribučnej a komunikačnej politiky. Súčasťou diplomovej práce je aj marketingový prieskum zameraný na vnímanie produktu spotrebiteľmi. Na základe analýz bola uskutočnená SWOT analýza, ktorá zahŕňa silné a slabé stránky podniku a možné príležitosti a ohrozenia podniku. V záverečnej časti je vyhodnotenie jednotlivých nástrojov marketingového mixu, marketingového prieskumu a odporúčania, ktoré vyplývajú z analýz jednotlivých marketingových nástrojov a marketingového prieskumu.
Kľúčové slová:marketingový prieskum, víno, marketingový mix

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene