Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Identifikačné číslo: 1289
Univerzitný e-mail: kretter [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Fakulta ekonomiky a manažmentu (SPU)

Kontakty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Nové trendy v marketingovej komunikácii a možnosti ich využitia v oslovení spotrebiteľa
Autor: Ing. Zuzana Lauková
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Oponent:Ing. Johana Paluchová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Nové trendy v marketingovej komunikácii a možnosti ich využitia v oslovení spotrebiteľa
Abstrakt:S rastom konkurencie na trhu a používaním noviniek spotrebiteľmi zo sveta technológií sa musia spoločnosti vedieť adaptovať a zabezpečiť si tým svoju konkurencieschopnosť. Firmy preto hľadajú stále nové cesty a spôsoby ako osloviť a udržať si spotrebiteľa. Prispôsobujú sa technológiám, ktoré ľudia momentálne využívajú, lebo vedia, že práve touto cestou sa k nim dostanú bližšie a propagácia tak dosiahne požadovaný efekt. Vznikajú preto nové formy, ktoré sa nazývajú aj ako nové trendy v marketingovej komunikácii. Hlavným cieľom bolo definovanie jednotlivých trendov, ako aj možnosti využitia týchto foriem v oslovení spotrebiteľa. Práca je zameraná aj na konkrétne názorné ukážky. Ďalšou úlohou bolo aj zistiť, ako vnímajú spotrebitelia niektoré nové trendy propagácie. Na tento účel bol použitý dotazník, pomocou ktorého sa realizoval marketingový prieskum. Práca obsahuje teoretickú časť, ktorá definuje základné pojmy a vysvetľuje význam a fungovanie nových foriem komunikácie v marketingu. V praktickej časti je obsiahnutá vlastná práca, ktorá je zameraná na zavádzanie nových trendov do praxe, súčasťou je aj vyhodnotenie výsledkov z dotazníkového prieskumu. Záver diplomovej práce je venovaný odporúčaniam, týkajúcich sa danej problematiky, zhrnutiu a zhodnoteniu stavu danej témy.
Kľúčové slová:marketing, marketingová komunikácia, nové trendy v marketingovej komunikácii

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene