Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Identifikačné číslo: 1289
Univerzitný e-mail: kretter [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Fakulta ekonomiky a manažmentu (SPU)

Kontakty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Marketing produktov ekologického poľnohospodárstva
Autor: Ing. Ingrida Šutková
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Oponent:doc. Ing. Ľubomír Paška, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Marketing produktov ekologického poľnohospodárstva
Abstrakt:ŠUTKOVÁ, I., : Marketing produktov ekologického poľnohospodárstva (diplomová práca), Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu. Stupeň odbornej kvalifikácie: Inžinierske štúdium. Školiteľ: Doc. Ing. Anton Kretter PhD. Diplomová práca pojednáva o problematike marketingu produktov ekologického poľnohospodárstva a ich umiestňovaní na trh. Práca je rozdelená do šiestich kapitol. Na základe publikácií z domácich i zahraničných zdrojov objasňujem problematiku ekologického poľnohospodárstva, poukazujem na rozdiely medzi konvenčným a ekologickým poľnohospodárstvom, ďalej uvádzam princípy, ciele a zásady ekologického poľnohospodárstva. V druhej polovici tejto kapitoly sa venujem problematike marketingu ekologických produktov, poukazujem na motívy i bariéry kúpy bioproduktov, ďalej sa zaoberám marketingovými aspektmi trhu, ako sú produkt, miesto, cena a distribúcia s s orientáciou na bioprodukty. Druhá kapitola objasňuje hlavný cieľ práce prostredníctvom definovaných čiastkových cieľov. Metodický postup na dosiahnutie vytýčených cieľov uvádzam v tretej kapitole. Vlastná práca začína štvrtou kapitolou, v ktorej opisujem vývoj ekologického poľnohospodárstva na Slovensku i vo svete, poukazujem na možnosti nákupu na našom trhu a súčasne analyzujem cenové rozdiely medzi tradičnými potravinami a bioproduktmi. Ďalej problematiku bioproduktov rozoberám z marketingového hľadiska. V poslednou časti vlastnej práce vyhodnocujem dotazník, ktorý som uskutočnila na vzorke 120 respondentov a v závere vlastnej práce pojednávam o návrhoch na riešenie danej problematiky. Šiesta kapitola obsahuje záver a posledná zoznam použitej literatúry.
Kľúčové slová:ekologické poľnohospodárstvo, marketing bioproduktov, biopotraviny

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene