Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Identifikačné číslo: 1289
Univerzitný e-mail: kretter [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Fakulta ekonomiky a manažmentu (SPU)

Kontakty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Pôsobenie reklamy na spotrebiteľské správanie pri kúpe potravín
Autor: Ing. Lucia Molnárová
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Oponent:prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Pôsobenie reklamy na spotrebiteľské správanie pri kúpe potravín
Abstrakt:V súčasnej dobe nás na každom kroku obklopujú reklamy. Stretávame sa s nimi už v podzemí metra, na povrchu zeme vo forme billboardov, a už aj vo vzduchu vo forme reklamných balónov. V priebehu rokov ich počet rastie, a tak sa stáva, že viac a viac ľudí má k reklame odpor. Firmy sa však aj napriek tomu chcú presadiť na trhu, a chcú byť lepší ako ostatní. Z tohto dôvodu sa často uchyľujú k takým formám reklamy, ktoré v spotrebiteľoch vyvoláva averziu voči reklame. Predmetom skúmania diplomovej práce bolo pôsobenie reklamy a podpory predaja na nákupnú .motiváciu spotrebiteľov pri kúpe potravín. Hlavným dôvodom objasnenia tejto problematiky reklamy a podpory predaja a ich vplyvu na zákazníkov bola skutočnosť, že v súčasnej dobe existuje čoraz viac reklamných médií, ktoré sa snažia pôsobiť na spotrebiteľov pri kúpe potravín, a vyvolať u nich aby si zvolili ten správny výrobok alebo službu. Diplomová práca je rozdelená do štyroch kapitol. V prvej časti sú vysvetlené základné pojmy, ktoré bolo potrebné zadefinovať na vypracovanie diplomovej práce. Je vysvetlená podstata marketingovej komunikácie, reklamy a podpory predaja. Ďalej je zadefinované spotrebiteľské správanie a faktory, ktoré vplývajú na nákupnú motiváciu spotrebiteľov. Druhá a tretia kapitola sa zaoberá cieľom a metodikou diplomovej práce, kde sú vymedzené parciálne ciele práce, podrobný postup pri vypracovaní práce, ako aj marketingového prieskumu a stanovenie hypotéz. Záverečnou kapitolou je vlastná práca, kde sme vyhodnotili pôsobenie reklamy a podpory predaja na spotrebiteľské správanie pri kúpe potravín prostredníctvom dotazníkov. Marketingový prieskum bol zrealizovaný v Nitrianskom kraji a zúčastnil sa ho 130 respondentov. Posledná kapitola je aj najdôležitejšou kapitolou, pretože sú podrobne rozobraté a vyhodnotené jednotlivé otázky dotazníka.
Kľúčové slová:marketingová komunikácia , reklama, podpora predaja , spotrebiteľské správanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene