Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Identifikačné číslo: 1289
Univerzitný e-mail: kretter [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Fakulta ekonomiky a manažmentu (SPU)

Kontakty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Aktivity na podporu predaja potravinárskych produktov
Autor: Ing. Branislav Varga
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Oponent:doc. Ing. Ľubica Kubicová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Aktivity na podporu predaja potravinárskych produktov
Abstrakt:Hlavným cieľom diplomovej práce je identifikovať a bližšie definovať nástroje a prostriedky podpory predaja, ktoré využívajú slovenský predajcovia na oslovenie zákazníka pri nákupe potravinárskych produktov. V teoretickej časti, ktorá je zhotovená na základe informácií z knižných zdrojov od dostupných slovenských a zahraničných autorov, sú definované pojmy ako marketing, reklama a komunikačný mix. Najväčší priestor sa venuje charakteristike podpory predaja a jej rôznym definíciám a členeniam. V praktickej časti sa zaoberáme tým, ako ovplyvňuje podpora predaja nákupné správanie spotrebiteľov pri nákupe potravín. Toto sme vykonali prostredníctvom dotazníka. Objektom skúmania bolo 100 respondentov z okresu Levice. Pred vyhodnocovaním výsledkom sme si stanovili 4 základné hypotézy, ktoré sme mali pomocou výsledkov buď potvrdiť alebo vyvrátiť. Hypotéza č.1: Predpokladáme že podpora predaja priamo v predajni ovplyvňuje spotrebiteľov pri nákupe viac ako reklama v televízií, či iných médiách. Hypotéza bola potvrdená. Väčšina respondentov sa vyjadrila, že najviac na nich vplýva podpora predaja priamo na mieste predaja. Hypotéza č.2: Predpokladáme, že prostriedok podpory predaja, ktorý spotrebiteľov ovplyvňuje pri nákupe najviac sú letáky. Hypotéza bola potvrdená. Letáky sú spolu so zvýhodnenými baleniami prostriedkami, ktoré vplývajú na nákupné rozhodovanie respondentov najviac. Hypotéza č.3: Predpokladáme, že cukrovinky a pochutiny sú potraviny, pri nákupe ktorých na spotrebiteľov vplývajú jednotlivé prostriedky podpory predaja najviac. Hypotéza bola potvrdená. Hypotéza č.4:Predpokladáme že spotrebitelia využívajú podporu predaja pri nákupe potravín viac ako pri ostatných výrobkoch. Hypotéza nebola potvrdená. Väčšina respondentov sa vyjadrila, že podpora predaja pri potravinách na nich vplýva rovnako ako pri iných výrobkoch. V ďalšej časti práce sme sa zamerali na zisťovanie trendov podpory predaja potravín na vybraných predajných miestach. Skúmali sme rozdielnosť podpory predaja medzi jednotlivými predajňami.
Kľúčové slová:spotrebitelia, potraviny, nákup

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene