Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Identifikačné číslo: 1289
Univerzitný e-mail: kretter [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Fakulta ekonomiky a manažmentu (SPU)

Kontakty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Skúmanie spotrebiteľského správania na trhu potravín
Autor: Ing. Viktor Vadkerti
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Oponent:doc. Ing. Patrik Rovný, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Skúmanie spotrebiteľského správania na trhu potravín
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá skúmaním spotrebiteľského správania na trhu potravín, konkrétne hydinovým mäsom, výrobkami z hydinového mäsa a vajcami. Prácu je možné rozdeliť do troch častí. Úvodná časť je zameraná na teoretické ozrejmenie pojmov marketing, spotrebiteľ, spotrebiteľské správanie. Taktiež je tu popis marketingového výskumu a procesu tvorby nákupného rozhodovania. Teoretické poznatky vychádzajú zo štúdia odbornej domácej i zahraničnej literatúry. V ďalšej časti práce je zanalyzovaná súčasná situácia na slovenskom trhu s hydinovým mäsom a vajcami. Ako podklad pre túto analýzu slúžia údaje zo Štatistického úradu, Únie hydinárov a iných organizácií, ktoré poskytujú vhodné informácie. Hlavná časť práce pozostáva z dotazníkového prieskumu, realizovaného v okrese Nové Zámky. Výsledky prieskumu sú slovne aj graficky vyjadrené tak, aby ponúkli objektívny pohľad na správanie spotrebiteľov a faktory, ktoré toto správanie ovplyvňujú. Záverom je celé zisťovanie vyhodnotené.
Kľúčové slová:marketing, spotrebiteľ, spotrebiteľské správanie, hydina, vajcia, mäso

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene