Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Identifikačné číslo: 1289
Univerzitný e-mail: kretter [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Fakulta ekonomiky a manažmentu (SPU)

Kontakty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Faktory kvality potravinárskych produktov
Autor: Ing. Martina Homolová
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Oponent:Ing. Roman Récky, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Faktory kvality potravinárskych produktov
Abstrakt:Kvalita potravín je v súčasnej dobe často diskutovanou témou. V práci sme sa zamerali na zisťovanie vnímania kvality u spotrebiteľov. Výskum bol realizovaný v konkrétnom stravovacom zariadení. V práci sme venovali pozornosť na preferencie zákazníkov daného zariadenia a ich vnímaniu kvality ponúkaných jedál. Ako nástroj na zisťovanie informácií bol použitý dotazník s otázkami o riešenej problematike a s identifikačnými otázkami o respondentoch. Zákazníci mohli navrhovať aj produkty, ktoré by radi uvítali v ponuke reštaurácie. Výskumom sa zistilo, že väčšina zákazníkov vníma kvalitu viac ako cenu a zaujímajú sa o to, z akých surovín sú jedlá pripravované. Vzhľadom na odpovede spotrebiteľov sme postrehli, že i vzhľad jedál tvorí podstatnú časť pri budúcom rozhodovaní o kúpe a zákazníci sa často rozhodujú na základe minulých skúseností s produktom.
Kľúčové slová:kvalita, spotrebiteľ, potravinové produkty, preferencie, faktory

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene