Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Identifikačné číslo: 1289
Univerzitný e-mail: kretter [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Fakulta ekonomiky a manažmentu (SPU)

Kontakty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Analýza marketignovej činnosti vo vybranom agropotravinárskom podniku
Autor: Ing. Zuzana Danóczyová
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Oponent:doc. Ing. Patrik Rovný, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza marketignovej činnosti vo vybranom agropotravinárskom podniku
Abstrakt:Hlavným cieľom diplomovej práce je analýza a zhodnotenie využívania marketingového mixu v distribučnej spoločnosti TRINOM, a. s.. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Prvá časť zahŕňa teoretické vymedzenie pojmu marketing a stručnú charakteristiku jednotlivých nástrojov marketingového mixu. Po vymedzení pojmov nasleduje opis cieľa práce a metodiky práce. V druhej časti sa práca venuje skúmaniu jednotlivých nástrojov marketingového mixu, analyzuje výrobkovú, cenovú, distribučnú a komunikačnú politiku v praxi vybraného podniku. Na základe získaných údajov je v spoločnosti uskutočnená SWOT analýza, ktorá identifikuje silné a slabé stránky skúmanej spoločnosti, jej príležitosti a ohrozenia, ktoré vyplývajú z prostredia, v ktorom sa nachádza. V záverečnej časti sú zhrnuté výsledky analýzy nástrojov marketingového mixu a sú navrhnuté odporúčania, ktoré by prispeli k zlepšeniu situácie podniku a k efektívnejšiemu využívaniu spomínaných nástrojov.
Kľúčové slová:marketingový mix, produkt, cena

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene