Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Identifikačné číslo: 1289
Univerzitný e-mail: kretter [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Fakulta ekonomiky a manažmentu (SPU)

Kontakty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Analýza marketingových aktivít vo vybranom agropotravinárskom podniku
Autor: Ing. Milan Žiak
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Oponent:doc. Ing. Ľubica Kubicová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza marketingových aktivít vo vybranom agropotravinárskom podniku
Abstrakt:Témou diplomovej práce je "Analýza marketingu vo vybranom agropotravinárskom podniku". Pre záverečnú prácu bola vybraná analýza marketingovej činnosti v spoločnosti Nestle Slovensko, s. r. o. V teoretickej časti bolo nevyhnutné zamerať sa na stav riešenej problematiky v súčasnosti. Existuje viacero názorov autorov, ktorý definujú marketing viacerými spôsobmi. Hlavným cieľom marketingu v podniku je orientovať sa na zákazníka a uspokojovanie jeho potrieb. Ak sa dokáže podnik priblížiť zákazníkovi je to základným predpokladom dobrého postavenia na trhu. Nemenej dôležitým cieľom v podmienkach trhového hospodárstva je vytvorenie zisku, z ktorého sa podnik ďalej snaží rozvíjať svoje aktivity. V druhej kapitole bola predstavená spoločnosť Nestlé Slovensko, s. r. o. Ďalej vznik a história tejto spoločnosti, ktorej korene siahajú do Švajčiarska. SWOT analýza je dôležitý nástroj, ak sa chce podnik zlepšovať vo všetkých činnostiach a kriticky zhodnotiť svoje silné a slabé stránky. Nestlé Slovensko, s.r.o. chce dostiahnúť úspech na trhu a preto využíva nástroje marketingového mixu, tzn. výrobkovej, cenovej, distribučnej a komunikačnej politiky. Podnikateľským subjektom je firma Nestlé Slovensko, s. r. o. so sídlom v závode Carpathia v Prievidzi, ktorej hlavným predmetom činnosti je výroba rôznych dehydratovaných výrobkov -- bujónov a polievok. Štátny podnik Carpathia š.p. Prievidza vznikol v roku 1991 a v roku 1992 bol privatizovaný spoločnosťou Nestlé. Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky sa stal jednou z najvýznamnejších potravinárskych firiem na Slovensku.
Kľúčové slová:marketing, reklama, nástroje marketingového mixu, potraviny, propagácia, zákazníci

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene