Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Identifikačné číslo: 1289
Univerzitný e-mail: kretter [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Fakulta ekonomiky a manažmentu (SPU)

Kontakty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Obchodovanie cez internet.
Autor: Ing. Ondrej Irša
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Oponent:Ing. Johana Paluchová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Obchodovanie cez internet.
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce je oboznámiť a stručne charakterizovať, čo si pod obchodovaním cez internet môžeme predstaviť a čo sa k tomu bezprostredne vzťahuje. Popisuje pojmy ako internet, jeho históriu, internetový marketing a k tomu vzťahujúce sa výhody a nevýhody. Definuje čo obchodovanie cez internet znamená, aký dôležitý vplyv zohráva v dnešnej dobe a aké je napredovanie obchodovania cez internet do budúcna. V bakalárskej práci sú tiež vykonané analýzy prieskumov rôznych spoločností, ktoré predstavujú výsledky z posledných rokov. K tomu sa pripája aj definícia a rozbor pojmu e-business a pripadajúci e-commerce. V ďalšej časti sa uvádza stále sa rozširujúci on-line trading. V posledných rokoch sa s online tradingom slovenskí spotrebitelia mohli často stretnúť, ale ako technológia napreduje, on-line trading sa dostáva ešte viac, do povedomia ľudí. Charakteristika on-line tradingu zároveň definuje, čo všetko sa pod týmto termínom dá chápať. Uvádza sa tiež stručný postup, aké jednoduché je v posledným rokoch, začať takto podnikať. Práca je rozdelená do niekoľko kapitol, z ktorých sú niektoré zamerané viac na teóriu a niektoré pozostávajú zasa viac z praktickej roviny, pohľadom do vývoja internetu, e-commerce a on-line tradingu.
Kľúčové slová:e-commerce, online trading, e-business

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene