Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Identifikačné číslo: 1289
Univerzitný e-mail: kretter [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Fakulta ekonomiky a manažmentu (SPU)

Kontakty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Analýza marketignovej činnosti vo vybranom agropotravinárskom podniku
Autor: Ing. Barbara Érseková
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Oponent:doc. Ing. Patrik Rovný, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza marketignovej činnosti vo vybranom agropotravinárskom podniku
Abstrakt:V diplomovej práci sa venujeme analýze marketingovej činnosti vo vybranom agopotravinárskom podniku, ktorej objektom skúmania je spoločnosť Slovenské cukrovary s.r.o. v Seredi. V úvode sme stručne charakterizovali súčasný stav podnikov v agopotravinárskom sektore. Ďalej sme vysvetľovali význam pojmu marketingu a marketingového mixu. V praktickej časti diplomovej práce sme charakterizovali súčasný stav cukrovarského priemyslu na slovenskom a svetovom trhu. V ďalšej časti vlastnej práce sa venujeme histórii podniku, následne analyzujeme vybraný podnik. Predmetom tejto analýzy sú marketingové aktivity v jednotlivých politikách (výrobková, cenová, distribučná, komunikačná) marketingového mixu. Na základe týchto analýz sme navrhovali odporúčania, ktoré by mohli spoločnosti pomôcť zefektívniť uplatňovanie marketingových aktivít a takto zabezpečiť perspektívny vývoj podniku.
Kľúčové slová:Marketingový mix, Agropotravinársky podnik, Marketing, Slovenské cukrovary s.r.o.

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene