Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Identifikačné číslo: 1289
Univerzitný e-mail: kretter [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Fakulta ekonomiky a manažmentu (SPU)

Kontakty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Analýza marketingovej činnosti vo vybranom agropotravinárskom podniku
Autor: Ing. Katarína Líšková
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Oponent:Ing. Roman Récky, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza marketingovej činnosti vo vybranom agropotravinárskom podniku
Abstrakt:Hlavným cieľom predkladanej diplomovej práce je zhodnotenie marketingovej činnosti vo vybranom agropotravinárskom podniku prostredníctvom analyzovania jednotlivých marketingových nástrojov využívaných v rámci marketingového mixu. Analýza marketingovej činnosti sa uskutočnila v spoločnosti TAURIS, a. s., ktorej hlavným predmetom činnosti je spracovania mäsa a výroba rôznych mäsových výrobkov. Prvá časť diplomovej práce je zameraná na definovanie základných pojmov týkajúcich sa danej problematiky, a to prostredníctvom štúdia domácej a zahraničnej odbornej literatúry. Nasledujúca časť práce sa venuje charakteristike vybraného podniku, jeho stručnej histórii a predmetu podnikateľskej činnosti. Vlastná práca pozostáva z opisu a analýzy jednotlivých politík využívaných v rámci marketingového mixu spoločnosti Tauris, teda výrobkovej, cenovej, distribučnej a komunikačnej politiky. Súčasťou diplomovej práce je aj dotazníkový prieskum, zameraný na získanie informácií o vnímaní marketingovej činnosti spoločnosti Tauris jej zákazníkmi. Vyhodnotením dotazníka sme získali dôležité poznatky na identifikáciu silných a slabých stránok podniku v rámci jeho marketingovej činnosti a umožnilo nám to navrhnúť možnosti zlepšenia existujúceho stavu.
Kľúčové slová:produkt, marketing, cena, distribúcia, komunikácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene