Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Identifikační číslo: 1289
Univerzitní e-mail: kretter [at] is.uniag.sk
 
Externí spolupracovník - Fakulta ekonomiky a manažmentu (SPU)

Kontakty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Využívanie maloobchodnej značky na trhu potravín
Autor: Ing. Matúš Žemla
Pracoviště: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedoucí práce: doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Oponent:Ing. Johana Paluchová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Využívanie maloobchodnej značky na trhu potravín
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce je skúmanie využívania maloobchodných značiek na trhu potravín, ich vplyv na nákupné správanie spotrebiteľov a na to, ako dokáže značka motivovať spotrebiteľov k nákupu. Konkrétne je bakalárska práca zameraná na celkové hodnotenie využitia maloobchodnej značky na trhu potravín v maloobchodnej sieti TESCO. Prvá časť práce je zameraná na oboznámenie sa s problematikou značiek prostredníctvom odbornej literatúry. Získané informácie sú rozdelené v kapitolách so zameraním na marketing, marketingový mix, históriu značky, maloobchod a maloobchodné značky. Druhá časť práce sa týka maloobchodnej siete TESCO, jej charakteristiky, filozofie, prezentácie spoločnosti, služieb a samotných maloobchodných značiek spoločnosti TESCO. Súčasťou druhej časti je aj marketingový prieskum realizovaný prostredníctvom dotazníka. Tento prieskum je zameraný na zistenie zákazníckej obľúbenosti a znalosti maloobchodných značiek v sieti maloobchodov TESCO. Výsledky prieskumu sú zhrnuté v závere práce.
Klíčová slova:marketing, maloobchodná značka, prieskum trhu

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně