Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Identifikačné číslo: 1289
Univerzitný e-mail: kretter [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Fakulta ekonomiky a manažmentu (SPU)

Kontakty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Využívanie maloobchodnej značky na trhu potravín
Autor: Ing. Matúš Žemla
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Oponent:Ing. Johana Paluchová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Využívanie maloobchodnej značky na trhu potravín
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce je skúmanie využívania maloobchodných značiek na trhu potravín, ich vplyv na nákupné správanie spotrebiteľov a na to, ako dokáže značka motivovať spotrebiteľov k nákupu. Konkrétne je bakalárska práca zameraná na celkové hodnotenie využitia maloobchodnej značky na trhu potravín v maloobchodnej sieti TESCO. Prvá časť práce je zameraná na oboznámenie sa s problematikou značiek prostredníctvom odbornej literatúry. Získané informácie sú rozdelené v kapitolách so zameraním na marketing, marketingový mix, históriu značky, maloobchod a maloobchodné značky. Druhá časť práce sa týka maloobchodnej siete TESCO, jej charakteristiky, filozofie, prezentácie spoločnosti, služieb a samotných maloobchodných značiek spoločnosti TESCO. Súčasťou druhej časti je aj marketingový prieskum realizovaný prostredníctvom dotazníka. Tento prieskum je zameraný na zistenie zákazníckej obľúbenosti a znalosti maloobchodných značiek v sieti maloobchodov TESCO. Výsledky prieskumu sú zhrnuté v závere práce.
Kľúčové slová:marketing, maloobchodná značka, prieskum trhu

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene