Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Identifikačné číslo: 1289
Univerzitný e-mail: kretter [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Fakulta ekonomiky a manažmentu (SPU)

Kontakty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Zhodnotenie marketingových aktivít Nitrianskej organizácie cestovného ruchu
Autor: Ing. Michal Brucker
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Oponent:Mgr. Dana Póčiková
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zhodnotenie marketingových aktivít Nitrianskej organizácie cestovného ruchu
Abstrakt:Táto diplomová práca sa zameriava na marketingovú komunikáciu Nitrianskej organizácie cestovného ruchu. Hlavným zámerom práce je zhodnotiť marketingové aktivity tejto organizácie v meste Nitra a to, na základe marketingového prieskumu vo forme dotazníka, a taktiež aj na základe poskytnutých informácií od samotnej organizácie. V práci sú zastúpené podujatia počas celého kalendárneho roka a sú tu vymedzené predovšetkým tie, ktoré sú organizované Nitrianskou organizáciou cestovného ruchu. Sú tu rozoberané marketingové nástroje a ich využitie pri propagácii a poskytovaní informácií o uskutočňovaných podujatiach potenciálnym návštevníkom. Vzhľadom na meniace sa preferencie a vnímanie ľudí je nevyhnutná správna voľba marketingovej komunikácie. Dotazníkom sa respondentov pýtame na ich znalosť samotnej organizácie, znalosť jej marketingových aktivít a propagáciu podujatí v meste Nitra. Ďalej sa pýtame na vnímanie a hodnotenie jednotlivých podujatí a faktory, ktoré majú najväčší vplyv na rozhodovanie o ich návštevnosti, vrátane reklamy. Prostredníctvom dotazníkového prieskumu sú kladené otázky tak, aby bolo možné získať od oslovených respondentov odpovede, prostredníctvom ktorých sú získané údaje v agregovanej podobe a dajú sa použiť na vyvodenie záverov.
Kľúčové slová:cestovný ruch, marketingová kampaň, marketingový mix, marketingová komunikácia, mesto Nitra

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene