Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Identifikačné číslo: 1289
Univerzitný e-mail: kretter [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Fakulta ekonomiky a manažmentu (SPU)

Kontakty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Obchodná značka v aktivitách maloobchodných reťazcov.
Autor: Ing. Simona Solárová
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Oponent:Ing. Lucia Stejskalová
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Obchodná značka v aktivitách maloobchodných reťazcov.
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je zistiť, ako sa využíva obchodná značka v aktivitách maloobchodných predajní. Konkrétne sa zameriame na využitie obchodnej značky na trhu potravín v maloobchodnom reťazci COOP Jednota. Budeme sa zaoberať privátnou značkou COOP Jednoty, zistíme jej výhody, nevýhody, určíme stupeň kvality oproti ostatným značkovým produktom. Prvá časti práce sa budeme zaoberať základnými charakteristikami výrobkovej politiky a obchodnej značky prostredníctvom odbornej literatúry. Získané informácie sú rozdelené v kapitolách, ktoré sa orientujú na marketing, marketingový mix, históriu značky, maloobchod a maloobchodné značky. V druhej časti priblížime vybranú maloobchodnú jednotku COOP Jednotu. Charakterizujeme maloobchodnú jednotku, charakterizujeme jej filozofiu, prezentujeme spoločnosť, služby, ktoré ponúka a samotnú maloobchodnú značku spoločnosti COOP Jednota. Súčasťou druhej časti je aj marketingový prieskum, ako vnímajú spotrebitelia výrobky pod privátnou značkou COOP Jednota. Táto časť je založená na vlastnom získavaní informácií priamo v maloobchodnej jednotke. Marketingový prieskum sme realizovali prostredníctvom dotazníka, ktorý sme predložili respondentov prostredníctvom internetu. V závere diplomovej práce sú uvedené návrhy odporúčaní, ktoré vyplývajú z marketingového prieskumu.
Kľúčové slová:marketing, marketingový mix, maloobchodná značka, privátna značka, maloobchod , prieskum trhu , spotrebiteľ

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene