Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Identifikační číslo: 1289
Univerzitní e-mail: kretter [at] is.uniag.sk
 
Externí spolupracovník - Fakulta ekonomiky a manažmentu (SPU)

Kontakty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Ekologické poľnohospodárstvo a analýza marketingu vybraného ekopodniku
Autor: Ing. Petra Srnánková
Pracoviště: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedoucí práce: doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Oponent:Ing. Vladimíra Debnárová
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Ekologické poľnohospodárstvo a analýza marketingu vybraného ekopodniku
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je definovanie ekomarketingu, jeho aplikácia na konkrétny podnik a následná analýza spotrebiteľského správania na trhu biopotravín. Teoretická časť práce objasňuje pojmy týkajúce sa ekologického poľnohospodárstva a marketingu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby. V prvej časti vlastnej práce sa zaoberáme vývojom ekologického poľnohospodárstva na Slovensku od jeho vzniku začiatkom 90. rokov minulého storočia až po súčasnosť. V druhej časti analyzujeme marketingové činnosti ekopodniku Ekotrend Myjava spol. s r. o. Skúmame všetky 4P marketingového mixu, ako aj špecifiká marketingu ekologického podniku využívané v praxi. Súčasťou vlastnej práce je vyhodnotenie marketingového prieskumu zameraného na zisťovanie povedomia o ekologickom poľnohospodárstve a jeho produktoch, ako aj hodnotenie spotrebiteľského správania na trhu biopotravín a preferencie pri nákupe biopotravín. V závere práce sú zhrnuté výsledky marketingového prieskumu a navrhnuté odporúčania, ktoré by mohli dopomôcť k zvýšeniu predaja a spotreby biopotravín u slovenských spotrebiteľov.
Klíčová slova:ekologické poľnohospodárstvo, biopotraviny, spotrebiteľské správanie, ekopodnik, ekomarketing

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně