Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Identifikačné číslo: 1289
Univerzitný e-mail: kretter [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Fakulta ekonomiky a manažmentu (SPU)

Kontakty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Ekologické poľnohospodárstvo a analýza marketingu vybraného ekopodniku
Autor: Ing. Petra Srnánková
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Oponent:Ing. Vladimíra Debnárová
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Ekologické poľnohospodárstvo a analýza marketingu vybraného ekopodniku
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je definovanie ekomarketingu, jeho aplikácia na konkrétny podnik a následná analýza spotrebiteľského správania na trhu biopotravín. Teoretická časť práce objasňuje pojmy týkajúce sa ekologického poľnohospodárstva a marketingu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby. V prvej časti vlastnej práce sa zaoberáme vývojom ekologického poľnohospodárstva na Slovensku od jeho vzniku začiatkom 90. rokov minulého storočia až po súčasnosť. V druhej časti analyzujeme marketingové činnosti ekopodniku Ekotrend Myjava spol. s r. o. Skúmame všetky 4P marketingového mixu, ako aj špecifiká marketingu ekologického podniku využívané v praxi. Súčasťou vlastnej práce je vyhodnotenie marketingového prieskumu zameraného na zisťovanie povedomia o ekologickom poľnohospodárstve a jeho produktoch, ako aj hodnotenie spotrebiteľského správania na trhu biopotravín a preferencie pri nákupe biopotravín. V závere práce sú zhrnuté výsledky marketingového prieskumu a navrhnuté odporúčania, ktoré by mohli dopomôcť k zvýšeniu predaja a spotreby biopotravín u slovenských spotrebiteľov.
Kľúčové slová:ekologické poľnohospodárstvo, biopotraviny, spotrebiteľské správanie, ekopodnik, ekomarketing

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene