Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Identifikačné číslo: 1289
Univerzitný e-mail: kretter [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Fakulta ekonomiky a manažmentu (SPU)

Kontakty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Marketing komodity víno.
Autor: Ing. Mariana Baraníková
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Oponent:Ing. Roman Récky, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Marketing komodity víno.
Abstrakt:Diplomová práca je zameraná na využívanie marketingových nástrojov v podniku SVV. Je to spoločnosť, ktorá vyrába široký sortiment vín od sudových až po akostné vína s prívlastkom. Jej cieľom je prinášať kvalitné produkty pre svojich zákazníkov. Práca je členená na teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť definuje a popisuje základné prvky výrobkovej, cenovej, distribučnej a komunikačnej politiky. Obsahuje tiež informácie o histórii vinohradníctva a súčasnom stave vinohradníctva na Slovensku. V praktickej časti som sa venovala charakteristike podniku SVV a analýzu využívania marketingových nástrojov podniku. Spoločnosť sa snaží účelne a efektívne využiť všetky nástroje a neustále zlepšovať svoje postavenie na trhu. Súčasťou praktickej časti je tiež marketingový prieskum, ktorý je zameraný na zistenie preferencií zákazníkov a ich vnímanie jednotlivých nástrojov marketingového mixu. Ďalej je tu uvedená SWOT analýza, ktorá poukazuje na silné a slabé stránky podniku a tiež príležitosti a ohrozenia, s ktorými sa spoločnosť SVV stretáva. Výsledky prieskumu slúžia k stanoveniu marketingovej stratégie firmy. V závere som zhrnula návrhy na zlepšenie využitia nástrojov marketingového mixu spoločnosti SVV.
Kľúčové slová:víno, SWOT analýza, SVV, marketingové nástroje

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene