Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Identifikačné číslo: 1289
Univerzitný e-mail: kretter [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Fakulta ekonomiky a manažmentu (SPU)

Kontakty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Preferencie spotrebiteľov pri nákupe vybraných druhov potravín
Autor: Ing. Lucia Ukropová
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Oponent:Ing. Roman Récky, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Preferencie spotrebiteľov pri nákupe vybraných druhov potravín
Abstrakt:UKROPOVÁ Lucia, Bc. : Preferencie spotrebiteľov pri nákupe vybraných druhov potravín [Diplomová práca] / Lucia Ukropová, Bc. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta ekonomiky a manažmentu; Katedra marketingu -- školiteľ: doc. Ing. Anton Kretter, PhD. Nitra KM FEM, 2014. s.86 V súčasnom globalizovanom svete, v ktorom na jednej strane stoja spotrebitelia so svojimi požiadavkami a potrebami na kvalitu výrobkov a tovarov a na strane druhej výrobcovia s ponukou rôznych výrobkov, je dôležité aby boli uspokojené obidve strany. Spotrebitelia sa rozhodujú pri kúpe tovarov podľa rôznych osobných, kultúrnych, psychologických a spoločenských faktorov. Ich preferencie pri nákupe sa menia v závislosti od toho, ako silno pôsobia určité faktory na ich rozhodovanie o kúpe daného výrobku. Na druhej strane výrobcovia v dnešnom silne konkurenčnom prostredí sa snažia udržať si svojich zákazníkov rôznymi marketingovými stratégiami. Pochopenie zo strany výrobcov, obchodníkov správanie sa spotrebiteľov, ich preferencie, požiadavky a potreby, patrí v súčasnej dobe medzi priority marketingových pracovníkov. Ich úlohou je čo najpresnejšie odhadnúť a zistiť ich zákaznícke požiadavky a tým prispôsobiť sortiment výrobkov ich potrebám . Na zisťovanie spotrebiteľských preferencií, spoločnosti v značnej miere využívajú rôzne marketingové výskumy. Medzi najčastejší spôsob zisťovania potrieb a želaní zákazníkov patrí marketingový prieskum. Cieľom diplomovej práce bolo zistiť a zhodnotiť preferencie spotrebiteľov pri nákupe vybraných druhov potravín, v našom prípade sme zisťovali preferencie spotrebiteľov u slovenských syrových výrobkov. Na základe získaných informácií z uskutočneného marketingového prieskumu a následnej analýzy údajov sme dospeli k určitým výsledkom, ktoré nám môžu lepšie objasniť správanie sa spotrebiteľov na trhu v segmente syrov a prispôsobiť tak ponuku týchto výrobkov podľa potrieb a požiadaviek zákazníkov.
Kľúčové slová:spotrebiteľské správanie, preferencie spotrebiteľov, spotrebiteľ, marketingový prieskum, syrové výrobky

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene