Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Identifikačné číslo: 1289
Univerzitný e-mail: kretter [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Fakulta ekonomiky a manažmentu (SPU)

Kontakty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Nové trendy marketingu a ich využívanie v praxi
Autor: Ing. Adela Bednáriková
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Oponent:doc. Ing. Patrik Rovný, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Nové trendy marketingu a ich využívanie v praxi
Abstrakt:Ústredným motívom diplomovej práce sú nové trendy marketingu a ich využívanie v praxi. Spomedzi mnoho nových trendoch sme si zvolili tieto: internetový marketing, udržateľný a ekologický marketing, event marketing, virálny marketing, guerilla marketing, ambient a ambush marketing, buzz marketing a neuromarketing. Diplomová práca je rozdelená na dve ťažiskové časti a to na teoretické vymedzenie a vlastnú prácu. Prvá časť sa orientuje na teoretické objasnenie jednotlivých zvolených trendov. Na začiatku je aj stručne vysvetlený pojem marketing a vo všeobecnosti nové trendy v marketingu. Druhá časť práce je zároveň najvýznamnejšou časťou celej diplomovej práce. Jej prvá časť je orientovaná na príklady všetkých zvolených nových trendov. Druhá časť vlastnej práce obsahuje dotazníkový prieskum zameraný na vedomosti a znalosti študentov rôznych vysokých škôl v oblasti nových trendov v marketingu. Vlastnú prácu uzatvárame treťou kapitolou, v ktorej sa pojednávalo o prijatí alebo zamietnutí štatistických hypotéz v rámci metód štatistického skúmania.
Kľúčové slová:ekologický marketing, neuromarketing, nové trendy v marketingu, internetový marketing, virálny marketing, ambient marketing

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene