Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Identifikačné číslo: 1289
Univerzitný e-mail: kretter [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Fakulta ekonomiky a manažmentu (SPU)

Kontakty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Marketing vybraného obchodného reťazca
Autor: Ing. Radovan Szabó
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Oponent:doc. Ing. Ľubica Kubicová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Marketing vybraného obchodného reťazca
Abstrakt:Hlavným cieľom bakalárskej práce je analyzovať využitie nástrojov marketingového mixu, so zameraním na výrobkovú, cenovú, distribučnú a komunikačnú politiku, ktoré sa v praxi nazývajú ako 4P a v čo najväčšej miere priblížiť stupeň využívania nástrojov osobitný politík v činnosti spoločnosti COOP Jednota Nitra, ktorá je konkrétnym predmetom našej analýzy. Aby spoločnosť COOP Jednota zabezpečila neustále uspokojovanie zvyšujúcich sa požiadaviek zákazníkov a docielila svoje stanovené výsledky očakávané členmi družstva, sa musí v marketingovej oblasti sústrediť na vyrovnané využívanie týchto nástrojov. V časti výrobková politika som sa sústredil na výrobky, služby a tovary, ktoré COOP Jednota ponúka spotrebiteľom. Podrobnejšie som charakterizoval privátne značky. V oblasti cenová politika spoločnosti COOP Jednota som sa orientoval na tvorbu ceny výrobkov, služieb a tovarov, ktoré COOP Jednota ponúka. Pri analýze cenovej politiky bolo dôležité poznať formy poskytovania cenových akcií, zliav poskytnutých držiteľom nákupnej kary. Poslaním distribučnej politiky je vyhľadať a sformovať najhodnejšie distribučné cesty, s cieľom zabezpečiť, aby sa dostal správny výrobok dostal k správnemu spotrebiteľovi. V bakalárskej práci som sa snažil objasniť spôsob komunikácie s dodávateľmi. Pripomenul som top dodávateľov s ktorý dodávajú výrobky pre COOP Jednota a tiež so charakterizoval spôsob dopravy tovaru do predajne. Najdôležitejšou úlohou politiky zameranej na komunikáciu je uviesť výrobok do vedomia kupujúcich, vyvolať záujem o určitý výrobok a tým zdvihnúť predaj a kladný hospodársky výsledok spoločnosti COOP Jednota. Cieľom bakalárskej práce bolo priblížiť jednotlivé používané nástroje v praxi, medzi ktoré zaradujeme: reklama, podpora predaja, práca s verejnosťou.
Kľúčové slová:Marketingový mix, komunikácia, výrobok, cena, distribúcia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene