Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Identifikačné číslo: 1289
Univerzitný e-mail: kretter [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Fakulta ekonomiky a manažmentu (SPU)

Kontakty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vplyv nástrojov marketingovej komunikácie v mieste predaja na rozhodovanie spotrebiteľa
Autor: Ing. Zuzana Balážová
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Oponent:Mgr. Alena Michalcová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv nástrojov marketingovej komunikácie v mieste predaja na rozhodovanie spotrebiteľa
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je skúmanie vplyvu marketingovej komunikácie v mieste predaja na rozhodovanie spotrebiteľa. Práca pozostáva z troch častí: teoretickej, praktickej práce a z príloh. Snahou bolo poukázať, na účinok a význam marketingových aktivít realizovaných v maloobchodných prevádzkach. V teoretickej časti boli spracované súčasné poznatky z oblasti marketingovej komunikácie, spotrebiteľského správania a výskumu trhu. Praktická časť je spracovaná v dvoch celkoch. Prvý, je venovaný pozorovaniu nástrojov marketingovej komunikácie v mieste predaja využívaných v jednom zo supermarketov Billa. V druhom bolo prostredníctvom dotazníkového prieskumu zisťované, ako tieto nástroje a aktivity vnímajú spotrebitelia. Zistili sme, že úroveň týchto prostriedkov je vysoká a dobre prepracovaná. Neustále sa vylepšujú a menia v závislosti od zmien okolia. Na spotrebiteľské správanie a nákupné rozhodnutia majú tieto nástroje významný vplyv.
Kľúčové slová:marketingová komunikácia, spotrebiteľ, merchandising, supermarket Billa

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene