Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Identifikačné číslo: 1289
Univerzitný e-mail: kretter [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Fakulta ekonomiky a manažmentu (SPU)

Kontakty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Spotrebiteľské správanie konzumentov potravín a faktory, ktoré ho ovplyvňujú
Autor: Ing. Zuzana Sochová
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Oponent:doc. Ing. Marek Angelovič, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Spotrebiteľské správanie konzumentov potravín a faktory, ktoré ho ovplyvňujú
Abstrakt:Každý podnik, ktorý chce byť na trhu úspešný, sa musí v prvom rade orientovať n svojich zákazníkov. Na uspokojenie a naplnenie ich potrieb a požiadaviek. Na to, aby ich mohol uspokojiť, potrebuje tiet ich potreby v prvom rade spoznať. Mnohé firmy na to využívajú marketingový prieskum trhu, prostredníctvom ktorého získavajú cenné informácie. Na takýto marketingový prieskum som sa zamerala aj v svojej diplomovej práci, ktorý som uskutočnila prostredníctvom dotazníka. Tento prieskum som uskutočnila n trhu pekárenských výrobkov. Skúmala som tu preferencie spotrebiteľov pri kúpe chleba a pečiva a čo ich pri tejto kúpe ovplyvňuje najviac. V prvej časti práce som sa zamerala na všeobecný vývoj cien, spotreby a produkcie pekárenských produktov. V druhej časti som prešla k samotnému vyhodnocovaniu otázok z dotazníka a v tretej som sa zamerala na vyhodnocovanie stanovených hypotéz. Prvou hypotézou som sledovala, či sa ženy pri kúpe chleba a pečiva rozhodujú na základe zásad racionálnej výživy častejšie ako muži. Daná hypotéza sa mi potvrdila a môžem konštatovať, že pri kúpe chleba a pečiva sa ženy rozhodujú častejšie na základe zásad racionálnej výživy ako muži. Druhá hypotéza bola naformulovaná nasledovne: Spotreba pri kúpe chleba a pečiva najčastejšie uprednostňujú rožky. Pri jej overovaní mi vyšlo, že je rozdiel v preferenciách pečiva a najčastejšie preferovaným pečivom sú práve rožky. Hypotéza č. 3 bola: Spotrebitelia uprednostňujú kúpu chleba a pečiva v pekárňach pred veľkými obchodnými predajňami. Pri overovaní tejto hypotéze som došla k záveru, že aj túto hypotézu môžem potvrdiť a konštatovať, že ak si spotrebitelia majú vybrať medzi nákupom chleba a pečiva v klasických pekárňach alebo vo veľkých obchodných predajniach, tak sa rozhodnú pre pekárne. Hypotéza č. 4: Pri kúpe chleba a pečiva je pre spotrebiteľov najdôležitejšia čerstvosť. Pri tejto hypotéze som sledovala, či sa spotrebitelia rozhodujú na základe vlastnosti pečiva a výsledkom je, že sa rozhodujú na základe týchto vlastností a tou najdôležitejšou je čerstvosť. Hypotéza č. 5: Informácie ktoré sú na obale výrobku sú pre spotrebiteľov dôležité. Pri tejto hypotéze som sledovala, aký význam prikladajú spotrebitelia informáciám zobrazeným na obale výrobkov. Po vyhodnotení som došla k záveru, že tieto informácie sú pre spotrebiteľov dôležité a prikladajú im teda aj význam.
Kľúčové slová:spotrebiteľské správanie , spotrebiteľ, preferencie, chlieb , pečivo

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene