Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Identifikačné číslo: 1289
Univerzitný e-mail: kretter [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Fakulta ekonomiky a manažmentu (SPU)

Kontakty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Označovanie potravín znakom kvality v krajinách EÚ
Autor: Ing. Kristína Zavadilová
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Oponent:prof. Ing. Mária Hambálková, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Označovanie potravín znakom kvality v krajinách EÚ
Abstrakt:Kvalita je aktuálna téma aj v Európskej únii a preto všetky členské krajiny v súčasnosti využívajú národné systémy na propagáciu a podporu domácej poľnohospodárskej a potravinárskej produkcie, ktorých súčasťou sú jednotlivé značky kvality. Národným programom, ktorý sa od roku 2004 realizuje v SR je "Značka kvality SK". Hlavným cieľom bakalárskej práce je zistiť, ako spotrebitelia vnímajú a dôverujú značke kvality v SR a ako vnímajú označenia kvality v Českej republike, Rakúsku, Poľsku a Maďarsku. Bakalárska práca je rozdelená na niekoľko kapitol, a obsahuje tabuľky, obrázky a jej súčasťou sú aj prílohy. Prvú kapitolu tvoria teoretické poznatky, týkajúce sa danej témy a je zameraná na charakteristiku marketingu, ďalej výrobkovej politiky, značky a práv na označovanie výrobkov. Druhú kapitolu tvorí vlastná práca, a je zložená z dvoch častí. Prvá je teoretická časť, zameraná na vytvorenie prehľadu programov na podporu domácich produktov a ich kvality vo vybraných krajinách EÚ. Druhá je praktická časť, zameraná na analýzu vplyvu značky a kvality pri nákupnom rozhodovaní spotrebiteľov a jej súčasťou sú aj výsledky získané z dotazníkového prieskumu, ktorého sa zúčastnilo 100 respondentov. Posledná kapitola je zameraná na stanovenie odporúčaní a riešení, vyplývajúcich z dotazníkového prieskumu.
Kľúčové slová:značka kvality , spotrebiteľ, marketing, prieskum, kvality potravín , propagácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene