Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Identifikačné číslo: 1289
Univerzitný e-mail: kretter [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Fakulta ekonomiky a manažmentu (SPU)

Kontakty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Analýza marketingových aktivít športových klubov
Autor: Ing. Juraj Hašan
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Oponent:Ing. Roman Récky, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza marketingových aktivít športových klubov
Abstrakt:Predložená bakalárska práca si kladie za cieľ preskúmať a analyzovať marketingové aktivity športového klubu na úrovni komunikácie so sponzorom, zákazníkmi a verejnosťou. V teoretickej časti sú rozpracované literárne zdroje, ktoré definujú športový marketing, marketingový mix v športe, marketingovú komunikáciu a reklamu. Praktická časť sa zaoberá charakteristikou basketbalového klubu BK BEMACO SPU Nitra s popisom športových úspechov a analyzuje jednotlivé marketingové nástroje v konkrétnom športovom klube BK BEMACO SPU Nitra. Dotazník som použil na to aby som zistil, ako vplývajú marketingové aktivity tohto klubu na verejnosť v Nitre. Na základe zistených poznatkov sú spracované návrhy a odporúčania s cieľom zlepšenia týchto činností v basketbalovom klube.
Kľúčové slová:marketingový mix, marketingová komunikácia, šport, reklama, Public relations, dotazník

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene