Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Identifikačné číslo: 1289
Univerzitný e-mail: kretter [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Fakulta ekonomiky a manažmentu (SPU)

Kontakty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Marketing priameho predaja poľnohospodárskych produktov
Autor: Ing. Ivana Rácová
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Oponent:Ing. Johana Paluchová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Marketing priameho predaja poľnohospodárskych produktov
Abstrakt:Priamy predaj poľnohospodárskych produktov a predaj z dvora je trend budúcnosti, ktorý ponúka spotrebiteľom kupovať kvalitné domáce výrobky. Predaj z dvora a priamy predaj poľnohospodárskych produktov má všetky šance obohatiť trh s kvalitnými a pôvodnými potravinami. Spoločnosti v danom segmente čoraz viac prejavujú snahu presadiť sa na trhu. Cieľom bakalárskej práce bolo zhodnotenie postavenia vybranej spoločnosti REFKA s.r.o. na danom trhu. Bakalárska práca sa zameriava na nástroje marketingového mixu, priamy predaj, event marketing a poukazuje na prieskum spotrebiteľského správania pri kúpe poľnohospodárskych produktov a produktov z predaju z dvora. Výsledky dotazníkového prieskumu nám ukázali, že väčšina respondentov preferuje nákup predaja poľnohospodárskych produktov z priameho predaja a produktov z dvora, takisto prieskum potvrdil zvyšujúci sa záujem respondentov o nákup poľnohospodárskych produktov a produktov z dvora. Vzhľadom na nízku konkurenciu na trhu by sa podnik mal zamerať na svoj rozvoj a propagovanie svojich výrobkov a zaistiť dostatočnú informovanosť svojich potencionálnych zákazníkov.
Kľúčové slová:marketing, priamy predaj, marketingový mix

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene