Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Identifikačné číslo: 1289
Univerzitný e-mail: kretter [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Fakulta ekonomiky a manažmentu (SPU)

Kontakty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Využitie internetu v marketingu
Autor: Bc. Simona Pelachová
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Oponent:Ing. Jaroslav Gajdoš
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Využitie internetu v marketingu
Abstrakt:Cieľom tejto bakalárskej práce je predovšetkým z teoretického hľadiska nadobudnúť znalosti vo využívaní internetu v marketingu. Správnym využívaním marketingových nástrojov na internete sa zaisťuje spokojnosť stálych zákazníkov a taktiež získanie nových potenciálnych klientov. Prvá časť práce je venovaná marketingu, internetu a jeho podstate, internetovému marketingu a jeho využívaniu v praxi, marketingovej komunikácii na internete a v neposlednom rade marketingovému výskumu na internete. Na spracovanie týchto problematík bola použitá dostupná slovenská ale aj zahraničná literatúra. V ďalšej časti je rozpracovaná internetová reklama so zameraním na Pay-Per-Click reklamu, ktorá je v súčasnosti najpoužívanejšia, preto jej je venovaná najväčšia pozornosť. V záverečnej časti je objektom hodnotenia internetová stránka www.dobrysyr.sk a jej využívanie reklamných nástrojov prostredníctvom internetu, vrátane stručných návrhov a odporúčaní v doterajšom spektre aktivít.
Kľúčové slová:marketing, internet, internetová reklama, web stránka

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene