Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Identifikačné číslo: 1289
Univerzitný e-mail: kretter [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Fakulta ekonomiky a manažmentu (SPU)

Kontakty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Komunikačný mix vybranej spoločnosti pekárenského priemyslu
Autor: Ing. Radka Zubčáková
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Oponent:Ing. Jaroslav Fekete
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Komunikačný mix vybranej spoločnosti pekárenského priemyslu
Abstrakt:Bakalárska práca pojednáva o komunikačnom mixe vybranej spoločnosti pekárenského priemyslu. Vybranou spoločnosťou bol Topec, a. s., Topoľčianske pekárne a cukrárne. V bakalárskej práci sme sa snažili zhodnotiť efektívnosť marketingovej komunikácie tejto spoločnosti. V prvej kapitole rozoberáme súčasný stav riešenej problematiky, a to komunikáciu a jej postavenie v marketingovom mixe. Cieľ práce je rozpísaný v druhej kapitole s názvom Cieľ práce. V tretej kapitole sa zaoberáme postupom, akým bola bakalárska práca vypracovaná, z akých zdrojov boli získané potrebné informácie. Pre vypracovanie vlastnej práce boli údaje získané formou rozhovoru s obchodným riaditeľom spoločnosti. Štvrtá kapitola pojednáva o histórii pekárstva a o komunikačnom mixe vybranej spoločnosti. Na základe získaných informácií sme zostavili SWOT analýzu a v závere práce sme sa snažili zhodnotiť celkovú komunikáciu spoločnosti a uviedli sme návrhy a odporúčania pre prax.
Kľúčové slová:Marketingový mix., Komunikačný mix. , Topec, a. s., SWOT analýza.

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene