Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Michal Filo, PhD.
Identifikačné číslo: 128
Univerzitný e-mail: qfilo [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Fakulta ekonomiky a manažmentu (SPU)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca          Orgány
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Hodnotenie strategického riadenia vo vybranom súbore agropodnikov na Slovensku
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Dr.h.c. doc. Ing. Mária Kadlečíková, CSc.
Oponent 1:
Dr.h.c. prof. Ing. Ladislav Kabát, CSc.
Oponent 2:
Oponent 3:
doc. Ing. Marian Božík, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Hodnotenie strategického riadenia vo vybranom súbore agropodnikov na Slovensku
Abstrakt:
Hlavným cieľom predkladanej dizertačnej práce bolo hodnotenie strategického riadenia vo vybranom súbore agropodnikov Slovenskej republiky. V rámci hlavného cieľa sme hodnotili vplyv strategického riadenia na finančné výsledky vybraných podnikov a na ich výsledky v oblasti efektívnosti. Tiež sme skúmali, ako tieto výsledky ovplyvňuje špecializácia podnikov na rastlinnú a živočíšnu výrobu. Ďalej sme prostredníctvom Porterovho modelu piatich síl analyzovali konkurenčnú štruktúru odvetvia poľnohospodárskej prvovýroby. Zaoberali sme sa tiež vnímaním vybraných príležitostí, hrozieb a faktorov úspechu skúmanými podnikmi. Samostatne sme sa venovali vplyvu dotácií na schopnosť skúmaných podnikov rentabilne hospodáriť. Záverom práce je zistenie, že podniky ktoré s rozvinutejším strategickým riadením dosahovali v našom výberovom súbore lepšie výsledky v rozhodujúcich ukazovateľoch v porovnaní s podnikmi, ktoré strategickému riadeniu prikladali nižšiu dôležitosť. Jednalo sa o ukazovatele rentabilita celkového kapitálu použitím EBT, výsledok hospodárenia na jeden hektár obhospodarovanej pôdy a výsledok hospodárenia na jedného zamestnanca.
Kľúčové slová:stratégia, diverzifikácia, strategický manažment

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene