Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.
Identification number: 1291
University e-mail: ludmila.nagyova [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of Marketing and Trade (FEM)

     Lesson          
     
Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateFinal thesisDetails
1.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Linda Adamiková
Nové trendy v marketingu a ich vplyv na spotrebiteľské správanie na trhu potravín
April 2017Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Denisa Adamovičová
Spotrebiteľ ako konzument kultúry.
April 2014
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Ambrušová
Spoločensky zodpovedné podnikanie v podmienkach vybranej spoločnosti
April 2015
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Andacká
Zhodnotenie zberu odpadov v troch vybraných obciach na Slovensku
April 2020
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Andelová
Efektívnosť a účinnosť reklamy vybraných potravinárskych výrobkov
April 2011
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Mária Ardonová
Introverzia ako faktor podporujúci online nakupovanie
April 2018Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Arleta Axmannová
Emocionálne apely v reklame spoločnosti Karlovarská Becherovka, a.s.
April 2014Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Arleta Axmannová
Event marketing v komunikačnom mixe vybraného podniku
May 2012
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martina Babčanová
Návrh marketingovej stratégie internetového obchodu spoločnosti HSH, s.r.o. Veľké Zálužie
April 2015
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Adam Bako
Aplikácia integrovanej marketingovej komunikácie pri vybranom potravinárskom výrobku
April 2016Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Adam Bako
Sociálne siete ako súčasť marketingovej komunikácie.
April 2014Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Jana Bakošová
Marketingová stratégia pivovaru STEIGER Vyhne, a.s.
April 2014
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Jana Bakošová
Ponuka služieb v maloobchode na Slovensku ako konkurenčná výhoda
May 2012Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Petra Bálešová, PhD.
Stratégia a taktika budovania značky Horalky od Sedity pre slovenský trh
April 2011
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lukáš Bartko
Globalizácia a jej vplyv na obchod v SR a Holandsku
April 2011
Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Eva Bednáriková
Psychologické a sociálne aspekty digitálneho marketingu
April 2017
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marcela Bedroš Fialová
Marketingový mix pre vybraný podnik v agrobiznise
April 2014Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Helena Belianská
Význam privátnej značky pri budovaní imidžu obchodného reťazca
April 2013Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Nikola Belková
Osobnosť spotrebiteľa a jej vplyv na emocionálne správanie a rozhodovanie spotrebiteľa na trhu výrobkov z kravského mlieka
April 2019
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Lucia Benzová
Marketingová stratégia vybraného podniku služieb
April 2017Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslava Bidelnicová
Porovnanie psychologických aspektov vybraných privátnych značiek
April 2018
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Patrik Bielik
Marketingová stratégia vybraného potravinárskeho podniku
April 2017
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Patrik Bielik
Význam nástrojov komunikačného mixu pri uvádzaní nového produktu na trh
May 2015Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Mgr. Monika Bilková
Marketing finančnej inštitúcie: Predaj balíka služieb bankového subjektu podnikateľom v agrorezorte
May 2011
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mgr. Monika Bilková
Uplatňovanie marketingového mixu v podmienkach spoločnosti McCARTER, a.s. - slovenského výrobcu ovocných nápojov
April 2013
Displaying the final thesis
26.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Eva Blahunková
Využitie nástrojov marketingového mixu v podmienkach vybranej spoločnosti.
April 2014
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Gabriela Bohumelová
Reklama a jej dopad na správanie spotrebiteľa na trhu vybraných potravín
April 2013
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrea Bolčáková
Vplyv emocionálnych apelov reklamy na spotrebiteľa na trhu potravín
April 2011
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Lívia Boszorádová
Aplikácia integrovanej marketingovej komunikácie pri vybranom potravinárskom výrobku
April 2013
Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ľudmila Boťanská
Využitie nástrojov marketingového mixu vo vybranej spoločnosti
April 2013
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Štefan Brunder
Zhodnotenie úrovne služieb bankového sektoru agropodnikateľov v SR
April 2011
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Buchová
Aplikácia nástrojov marketingového mixu vo vybranom podniku
April 2013
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Buchová
Vplyv reklamy na segment detí
May 2011Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Simona Bujnová
Spoločenská zodpovednosť firiem: jej význam pre podnikanie a uplatnenie v praxi
May 2012
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Bulková
Marketingová komunikácia v prostredí internetu a jej vplyv na správanie spotrebiteľa
April 2017Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Cifrová
Využitie public relations pri budovaní imidžu firmy
April 2015
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Gabriela Čermáková
Vplyv reklamy čokolády na generáciu Y
May 2012
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Adriana Čerťaská
Dobročinný marketing a jeho využitie v medzinárodnej spolupráci s UNICEF
May 2011
Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Adriana Čerťaská
EXPORT PLANNING - THE CASE OF I.D.C. HOLDING LTD. STRATEGY FOR ENTERING THE LATVIAN MARKET
April 2013
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dominika Dadíková
Analýza nákupno-zábavných centier Nitrianskeho kraja, ich postavenie na trhu
May 2012
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Dávidová
Budovanie identity a imidžu rodinného podniku
April 2017Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Lenka Dávidová
Privátna značka ako nositeľ imidžu obchodného reťazca
May 2015Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jana Divinská
Privátna značka ako nositeľ imidžu obchodného reťazca
May 2015Displaying the final thesis
44.Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Peter Dráb
Aplikácia integrovanej marketingovej komunikácie pri vybranom potravinárskom výrobku
April 2015
Displaying the final thesis
45.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Peter Dráb
Aplikácia integrovanej marketingovej komunikácie pri vybranom potravinárskom výrobku
April 2017
Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Matúš Drgoňa
Guerilla marketingová komunikácia: nekonvenčný spôsob oslovenia zákazníka
April 2011
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juliána Dubovská
Spotrebiteľské správanie na trhu kávy.
April 2014
Displaying the final thesis
48.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Huong Giang Duong Thanh
Osobnostné charakteristiky a ich vplyv na racionálne a iracionálne správanie sa a rozhodovanie spotrebiteľa na trhu s potravinami.
September 2020
Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Monika Ďurkechová
Vplyv reklamy na správanie spotrebiteľa na trhu potravín
April 2015
Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Dominik Fedor
Retail and the Key Success Factors at Local Markets: Slovak - Russian Comparative Study
April 2017
Displaying the final thesis
51.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Emília Felberová
Vplyv aroma marketingu na rast príjmov z predaja vo vybranej maloobchodnej prevádzke
April 2021
Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Emília Felberová
Zhodnotenie a návrh nových aktivít vybraného poradenského centra
May 2016
Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Fenclová
Marketing vybraných produktov ekologického poľnohospodárstva
April 2019
Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Mária Ferancová
Efektívne využitie nástrojov marketingového mixu pri predaji poľnohospodárskej techniky
May 2012Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Florková
Drony a ich využitie v agrorezorte
April 2019Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Eva Fukasová
Marketing regionálnych výrobkov
May 2012
Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Lucia Gaálová
Komparácia privátnych značiek vo vybraných obchodných reťazcoch
April 2011
Displaying the final thesis
58.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Lucia Gabčová
Packaging as a fifth "P" of marketing mix
April 2013
Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matúš Gajdoš
Proposal of an advertising campaign for a selected product
April 2019
Displaying the final thesis
60.
Final thesis is in progress
DisTWritten by (author): Ing. Jana Gajdošová
Stratégia spoločensky zodpovedného podnikania v praxi poľnohospodárskych podnikov na Slovensku
September 2022
Displaying the final thesis
61.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Gajdošová
Vplyv využitia nástrojov komunikačného mixu pri predaji regionálnych produktov
April 2017
Displaying the final thesis
62.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Mária Galabová
Nové formy komunikácie luxusných značiek
April 2018
Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martina Gálová
Komerčná a nekomerčná marketingová komunikácia: nástroje utvárania kultúry spoločnosti
May 2011
Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martina Gálová
Propagácia firmy prostredníctvom internetu
April 2013
Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Veronika Gašparíková, PhD.
Hodnotenie efektívnosti a účinnosti reklamy vo vybraných potravinárskych produktoch
May 2011
Displaying the final thesis
66.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Andrej Géci, PhD.
Senzorický marketing a iracionálne spotrebiteľské správanie
April 2017
Displaying the final thesis
67.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Andrej Géci, PhD.
Vplyv podnetov senzorického marketingu na rozhodovací proces spotrebiteľa v kontexte behaviorálneho prístupu
September 2020
Displaying the final thesis
68.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Monika Gergöová
Výber a prijímanie pracovníkov v spoločnosti ČSOB, a.s.
May 2014
Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Gier
Marketingový plán rodinného podniku
April 2017
Displaying the final thesis
70.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Šarlota Gogolová
Psychologické a osobnostné faktory spôsobujúce iracionálne spotrebiteľské správanie
April 2017
Displaying the final thesis
71.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Adam Goliaš
Návrh dispozičného riešenia vybranej prevádzky
April 2017
Displaying the final thesis
72.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mária Gregorová
Osobnosť spotrebiteľa a jej vplyv na rozhodovanie spotrebiteľa na trhu výrobkov z kravského mlieka
April 2019Displaying the final thesis
73.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Mária Gregorová
Vplyv privátnej značky maloobchodného reťazca Kaufland na správanie spotrebiteľa
May 2017
Displaying the final thesis
74.
Final thesis was successfully defended.
DisTWritten by (author): Ing. Patrik Groma, PhD.
Vplyv reklamy na rast ekonomiky
September 2019
Displaying the final thesis
75.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Milan Gužala
Nové trendy v marketingovej komunikácií: Mobilný marketing
April 2013
Displaying the final thesis
76.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Gužalová
Nové trendy v marketingovej komunikácii
April 2013
Displaying the final thesis
77.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Gužalová
Nové trendy v retailingu na skúmanie nákupného správania
April 2015
Displaying the final thesis
78.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Daniela Halásová
Výstavy a veľtrhy ako nástroj marketingovej komunikácie
April 2015
Displaying the final thesis
79.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Denisa Halmová
Aplikácia spoločenskej zodpovednosti firiem vo vybranom podniku potravinárskeho priemyslu
April 2013
Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Halmová
Nové trendy marketingovej komunikácie
April 2013
Displaying the final thesis
81.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Veronika Halmová
Nové trendy v marketingu: guerilla marketing
May 2012
Displaying the final thesis
82.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): MSc. Ariola Harizi
Selected Psychological and Personality Traits as Predictors of Consumer Emotional Behavior in the Food Market
September 2021Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Haspra
Faktory ovplyvňujúce plytvanie potravinárskymi produktmi
April 2020
Displaying the final thesis
84.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Lenka Havettová
Osobnosť spotrebiteľa a jej vplyv na emocionálne správanie a rozhodovanie spotrebiteľa na trhu výrobkov z ovčieho mlieka
April 2019
Displaying the final thesis
85.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Nagmi Hemmali, PhD.
Agrárny rozvoj a progresívny marketing v podmienkach Lýbijského agrosektoru
August 2012
Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Dipl.-Bw. Wolfgang Henke, PhD.
Evaluation and restructuring of a German hotel and restaurant federation
September 2015
Displaying the final thesis
87.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Mária Holotová, PhD.
Biopotraviny v povedomí spotrebiteľa
May 2011Displaying the final thesis
88.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mária Holotová, PhD.
Marketingová stratégia podniku zameraného na produkciu ovocných destilátov
April 2013
Displaying the final thesis
89.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Mária Holotová, PhD.
Udržateľný marketing a spoločensky zodpovedné podnikanie v potravinárskych podnikoch v SR
September 2016
Displaying the final thesis
90.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Denisa Holubeková
Budovanie značky Lavazza na slovenskom trhu
April 2014Displaying the final thesis
91.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Denisa Holubeková
Spotrebiteľské správanie slovenských konzumentov na trhu so zeleninou
April 2016
Displaying the final thesis
92.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Gabriela Hornáčková
Marketingový komunikačný mix: stratégia pre Horeca zákazníkov spoločnosti Metro
April 2016Displaying the final thesis
93.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Beáta Horváthová
Vplyv word of mouth marketingu na správanie spotrebiteľov
April 2016
Displaying the final thesis
94.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Rudolf Hudec
Komunikácia a jej vplyv na zvyšovanie výkonnosti vo výrobnom podniku.
April 2017
Displaying the final thesis
95.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Simona Hutyrová
Spotrebiteľské správanie na trhu vína
May 2012
Displaying the final thesis
96.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Chudá
Nástroje marketingovej komunikácie a ich využitie vo vybranom podniku
April 2017Displaying the final thesis
97.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Gabriela Jaleczová
Vytvorenie ideálneho mixu nájomcov nákupno-zábavného centra Galéria Mlyny Nitra z pohľadu zákazníkov
April 2013Displaying the final thesis
98.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Petra Jalová
Reklama a jej dopad na správanie spotrebiteľa na trhu potravín
May 2018Displaying the final thesis
99.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Jamrichová
Marketingový komunikačný mix: stratégia pre maloobchodníkov nakupujúcich vo veľkoobchode Metro
April 2016
Displaying the final thesis
100.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mária Jamrichová
Vplyv produktového dizajnu a balenia mlieka a vybraných mliečnych výrobkov na nákupné rozhodovanie zákazníka
April 2020Displaying the final thesis
101.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Róbert Jančkár
Internetový marketing a jeho použitie vo firme predávajúcej biokrby
April 2017
Displaying the final thesis
102.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Bc. Lenka Jančušková
Merchandising vybranej maloobchodnej prevádzky a jeho vplyv na spotrebiteľské správanie
April 2017
Displaying the final thesis
103.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Renáta Jánoštiaková
Využitie nástrojov marketingového mixu spoločnosti HYZA Topoľčany
April 2015Displaying the final thesis
104.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Petra Juhászová
Nové trendy v marketingovej komunikácií: Virálny marketing
April 2013
Displaying the final thesis
105.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ivana Kabinová
Marketingový mix v Galérii Mlyny Nitra
May 2012
Displaying the final thesis
106.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Kacvinská
Vnímanie reklamy spoločnosti LIDL zákazníkmi
May 2017Displaying the final thesis
107.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Kačmárová
Reklama ako nástroj rozvoja a prosperity vybraného subjektu
April 2011Displaying the final thesis
108.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Zdenka Kádeková, PhD.
Spoločenská marketingová koncepcia v praxi potravinárskych podnikov: sociálne a ekonomické benefity.
August 2012Displaying the final thesis
109.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Barbara Kajtárová
Globalizácia a jej vplyv na obchod s potravinami vo vybraných krajinách
April 2011
Displaying the final thesis
110.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martina Kamenická
Komunikačná politika a merchandising vybranej maloobchodnej prevádzky
April 2013
Displaying the final thesis
111.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martina Kamenická
Zhodnotenie pôsobenia nového produktu na trhu a návrh novej marketingovej kampane
April 2016
Displaying the final thesis
112.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Lucia Kanderová
Elektronický obchod a zmeny v spotrebiteľskom správaní
April 2018
Displaying the final thesis
113.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslav Katina
Behaviorálny prístup k spotrebiteľskému správaniu na trhu potravín
April 2018
Displaying the final thesis
114.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martina Kažimírová
Návrh ideálneho mixu nájomcov pre 2. poschodie obchodného centra Mlyny
April 2013Displaying the final thesis
115.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martina Kažimírová
Stratégia uvedenia nového výrobku na trh
April 2015Displaying the final thesis
116.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Patrik Klučiar
Vplyv osobnosti v reklame na správanie spotrebiteľov na trhu potravín
April 2020Displaying the final thesis
117.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Andrea Kmotorková
Spotrebiteľské správanie na trhu s pivom a marketingová stratégia pivovaru STEIGER
April 2014
Displaying the final thesis
118.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Silvia Kováčová
Marketingová stratégia vybraného potravinárskeho podniku
April 2017
Displaying the final thesis
119.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Anežka Kozárová
Využitie nástrojov komunikačného mixu na trhu vybraných potravín
May 2015
Displaying the final thesis
120.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zlatica Kožuchová
Marketing vybraných produktov ekologického poľnohospodárstva
April 2020
Displaying the final thesis
121.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Alexandra Krivošíková, PhD.
Elektronický obchod a zmeny v spotrebiteľskom správaní
April 2017
Displaying the final thesis
122.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Alexandra Krivošíková, PhD.
Psychologické faktory vplývajúce na spotrebiteľské správanie na trhu mlieka
September 2020
Displaying the final thesis
123.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Tomáš Krivošík
Merchandising vo vybranej maloobchodnej prevádzke
April 2015Displaying the final thesis
124.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Andrea Kubelaková, PhD.
Vizuálny merchandising a dispozičné riešenie malých predajní s potravinami vo vybranom regióne Slovenska
September 2018
Displaying the final thesis
125.Final thesis was successfully defended.DisT
Written by (author): Ing. Andrea Kubelaková, PhD.
Vizuálny merchandising a dispozičné riešenie malých predajní s potravinami vo vybranom regióne Slovenska
September 2019Displaying the final thesis
126.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Kulcsárová
Imidž a identita rodinnej firmy
April 2017
Displaying the final thesis
127.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Petra Kútna
Využívanie nástrojov marketingového mixu v spoločnosti Vetter Slovakia s.r.o.
May 2012
Displaying the final thesis
128.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Janka Lenčéšová
Testovanie spotrebiteľských reakcií na vybrané nástroje marketingovej komunikácie
April 2019Displaying the final thesis
129.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Lendvorský
Digitálna reč tela: významná súčasť moderného podniku
April 2017Displaying the final thesis
130.
Final thesis is incomplete
DTWritten by (author): Ing. Mária Lydiková
Vernostné karty : nástroj budovania lojálneho vzťahu obchodní - zákazník
April 2017
Displaying the final thesis
131.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Adriána Maceášiková
Nové trendy v merchandisingu
April 2017
Displaying the final thesis
132.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miloš Madola
Sila spotrebiteľského dopytu pri ovplyvňovaní ponuky v maloobchodných prevádzkach potravín vo vybranej lokalite
April 2018
Displaying the final thesis
133.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Machánková
Návrh projektu efektívneho internetového marketingu pre vybraný podnik
April 2013
Displaying the final thesis
134.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Monika Machánková
Tvorba marketingovej stratégie vybranej spoločnosti
May 2011Displaying the final thesis
135.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Barbora Majdulíková
Vernostné programy TESCO SR vo vzťahu k zákazníkom
April 2011Displaying the final thesis
136.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Petra Maková
Marketingová komunikácia vo vybranom podniku na Slovensku
April 2017
Displaying the final thesis
137.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslava Malatinská
Efektívny komunikačný mix: ako robiť marketing v digitálnom svete
April 2016
Displaying the final thesis
138.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miriama Malinová
Efektívny komunikačný mix: ako robiť marketing v digitálnom svete
April 2016
Displaying the final thesis
139.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miriama Malinová
Nové trendy marketingovej komunikácie zamerané na internetovú komunikáciu.
April 2014
Displaying the final thesis
140.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Marečková
Komparácia nástrojov marketingového mixu vybraných subjektov zameraných na produkciu vína
April 2014
Displaying the final thesis
141.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martina Marečková
Marketingový mix finančnej inštitúcie
May 2011Displaying the final thesis
142.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Marekovičová
Psychologické a osobnostné faktory spôsobujúce iracionálne spotrebiteľské správanie
April 2017
Displaying the final thesis
143.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Michaela Marešová
Nové trendy marketingovej komunikácie pri oslovovaní mladej generácie
April 2013
Displaying the final thesis
144.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Tatiana Martináková
Vnímanie nových trendov v retailingu zákazníkmi
April 2018
Displaying the final thesis
145.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Barbora Masaryková
Emocionálne apely ako faktory vedúce k impulzívnemu nakupovaniu
April 2018
Displaying the final thesis
146.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Adrián Mihňák
Zhodnotenie úrovne priameho predaja malých farmárov na Slovensku
April 2016Displaying the final thesis
147.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Adriana Michálková
Marketingová komunikácia vybranej firmy a jej vplyv na spotrebiteľa
April 2015
Displaying the final thesis
148.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucie Moravcová
Definovanie cieľových skupín spoločnosti BRAMAC – strešné systémy s.r.o.
April 2013
Displaying the final thesis
149.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucie Moravcová
Využitie nástrojov marketingového mixu na trhu produktov pre cialiatikov
April 2015
Displaying the final thesis
150.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Némethová
Vplyv reklamy na správanie detského zákazníka
April 2014
Displaying the final thesis
151.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrea Novotná
Vplyv marketingových aktivít na návštevnosť obchodného centra Mlyny
April 2013
Displaying the final thesis
152.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Martina Novotná
Marketingová stratégia odbytu a predaja výrobkov predávaných pod regionálnou značkou
April 2019
Displaying the final thesis
153.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michaela Ondrejovičová
Práca s verejnosťou v podmienkach vybraného podniku
April 2013
Displaying the final thesis
154.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivana Oršulíková
Uplatnenie multilevelového marketingu na Slovensku
April 2013
Displaying the final thesis
155.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Andrea Ostrožlíková-Shults
Efektívne využitie nástrojov marketingového mixu v podmienkach vybraného podniku (VÍNO Dvory nad Žitavou)
May 2012
Displaying the final thesis
156.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivana Pálffyová
Spotrebiteľské správanie na trhu s vínom na Slovensku.
April 2014Displaying the final thesis
157.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Paliková
Efektívna instore prezentácia a komunikácia
April 2016
Displaying the final thesis
158.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Veronika Paliková
Vplyv reklamy na správanie detského zákazníka.
April 2014
Displaying the final thesis
159.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Paluš
Vplyv osobnosti na emocionálne správanie a rozhodovanie spotrebiteľa na trhu mliečnych výrobkov
May 2020
Displaying the final thesis
160.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Alexandra Paškevičová
Vnímanie nových trendov v retailingu zákazníkmi
April 2018
Displaying the final thesis
161.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Petrovská
Značka nositeľ imidžu výrobku v medzinárodnom podnikaní
May 2012Displaying the final thesis
162.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Soňa Pleváková
Komunikácia so zákazníkom pri predaji balíkov služieb Slovenskej sporiteľne
April 2013
Displaying the final thesis
163.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Soňa Pleváková
Uvedenie nového produktu na ruský trh
April 2015Displaying the final thesis
164.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Zuzana Preložníková
Marketingová komunikácia vo finančnej in štitúcii
April 2016
Displaying the final thesis
165.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Preložníková
Sociálne siete ako súčasť marketingovej komunikácie.
April 2014Displaying the final thesis
166.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Daša Prochovníková
Internetová prezentácia spoločnosti a jej význam pri predaji vybraných výrobkov
May 2012
Displaying the final thesis
167.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Daša Prochovníková
Spotrebiteľské správanie na trhu vybraných potravín.
April 2014
Displaying the final thesis
168.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaroslava Prokopová
Inovatívny marketing a obchodná činnosť vo vybranom potravinárskom podniku
April 2011
Displaying the final thesis
169.Final thesis was successfully defended.DisT
Written by (author): PhDr. Petra Pupák Waldnerová, PhD.
Návrh faktorov úspešnosti produktov vinárskeho podniku na domácom a zahraničnom trhu
September 2017Displaying the final thesis
170.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Rábeková
Vplyv eura na rozhodovanie zákazníka na trhu potravín v SR
April 2014Displaying the final thesis
171.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Zuzana Raffajová
Event marketing v komunikačnom mixe vo vybranej spoločnosti
April 2011Displaying the final thesis
172.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lukáš Rak
Externá a interná komunikácia vo vybranom podniku
April 2011
Displaying the final thesis
173.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Renáta Renáčová
Marketingová komunikácia na trhu výrobkov zdravej výživy a výživových doplnkov
May 2012
Displaying the final thesis
174.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michaela Režoňová
Marketingová stratégia výrobkov spoločnosti Château Topoľčianky
April 2015Displaying the final thesis
175.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michaela Režoňová
Spoločensky zodpovedné podnikanie
May 2012
Displaying the final thesis
176.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Slavomíra Režová
Vplyv produktového dizajnu a balenia výrobkov z ovčieho mlieka na nákupné rozhodovanie zákazníka
April 2020
Displaying the final thesis
177.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Beáta Rizovová
Vplyv nástrojov komunikačného mixu na generáciu 15-25 ročných
April 2011Displaying the final thesis
178.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lenka Rosenbergová
Marketing a reklama na sociálnych sieťach
May 2015
Displaying the final thesis
179.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Zuzana Rusková
Komparácia predaja potravín prostredníctvom osobného predaja a elektronického obchodu
April 2017Displaying the final thesis
180.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Renáta Ruttkayová
Hodnotenie účinnosti podpory predaja ako nástroja vedúceho k opakovanej kúpe.
April 2014Displaying the final thesis
181.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alžbeta Sabová
Komaprácia merchandisingu mäsa a mäsových výrobkov vo vybraných maloobchodných jednotkách
May 2012Displaying the final thesis
182.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martina Sedliaková
Nové trendy v marketingovej komunikácii pri predaji čokolády Milka
April 2016
Displaying the final thesis
183.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Matej Schnierer
Nové trendy v marketingu : virálny marketing
May 2013
Displaying the final thesis
184.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Barbora Sklenárová
Využitie nástrojov výrobkového a komunikačného mixu vo vybranom podniku služieb.
April 2014
Displaying the final thesis
185.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Monika Skovajová
Segmentácia pekárenských výrobkov zo strany preferencie zákazníkov
April 2014
Displaying the final thesis
186.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Iveta Sláviková
Privátna značka: jej vývoj a súčasné trendy v obchodnej sieti COOP Jednota
May 2012Displaying the final thesis
187.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Karin Slišková
Marketing a reklama na sociálnych sieťach
May 2015
Displaying the final thesis
188.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Veronika Smidová
Riadenie vzťahov so zákazníkmi
May 2012Displaying the final thesis
189.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Veronika Smidová
Vplyv EURA na spotrebiteľské správanie na trhu potravín
April 2014
Displaying the final thesis
190.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Jaroslav Sovič
Spotrebiteľské správanie na trhu s pivom.
April 2014
Displaying the final thesis
191.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Kristína Spišiaková
Marketingové prístupy spoločnosti Coca cola v podmienkach domáceho a medzinárodného prostredia
April 2015
Displaying the final thesis
192.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Sulíková
Nové trendy v marketingovej komunikácii na trhu potravín
April 2017
Displaying the final thesis
193.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Svetlíková, PhD.
Vnímanie nových trendov v marketingovej komunikácii zákazníkmi.
April 2014
Displaying the final thesis
194.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Magdaléna Sviteková
Veľtrhy a výstavy ako aktívne nástroje marketingového mixu
April 2011
Displaying the final thesis
195.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Romana Sýkorová
Neuromarketingové štúdie v nákupnom správaní zákazníka
May 2015
Displaying the final thesis
196.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Radovan Szabó
Multilevelový marketing v praxi podniku pôsobiaceho na slovenskom trhu.
April 2014
Displaying the final thesis
197.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Beáta Šabíková
Efektívne využitie nástrojov marketingového mixu vo vybranom podniku
May 2012Displaying the final thesis
198.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Filip Šandor
Aplikácia nástrojov marketingového mixu vo vybranej firme
May 2012
Displaying the final thesis
199.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrea Ševčíková
Komparácia vybraných maloobchodných jednotiek
May 2012
Displaying the final thesis
200.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michaela Šimšíková
Event marketing vo vybranom podniku služieb
April 2017Displaying the final thesis
201.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Adriána Šovčíková
Vplyv marketingového mixu na správanie spotrebiteľa na trhu potravín
April 2015Displaying the final thesis
202.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Šranková
Vplyv produktového dizajnu a balenia mlieka a vybraných mliečnych výrobkov na nákupné rozhodovanie zákazníka
April 2020
Displaying the final thesis
203.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martina Štrbáková
Využitie privátnych značiek v maloobchodných reťazcoch
April 2013
Displaying the final thesis
204.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Vladimír Štrbavý
Vplyv médií na vytváranie systému hodnôt u detí a mládeže
May 2011
Displaying the final thesis
205.Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Michaela Šugrová, PhD.
Spotrebiteľské správanie na trhu zeleniny v kontexte behaviorálneho prístupu
September 2019Displaying the final thesis
206.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Nikoleta Šuláková
Mobilné aplikácie ako marketingová stratégia pre mladých
May 2017Displaying the final thesis
207.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Telek
Behaviorálny prístup k spotrebiteľskému správaniu na trhu potravín
April 2018
Displaying the final thesis
208.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Patrik Tlčina
Privátna značka: budovanie imidžu obchodného reťazca a vnímanie spotrebiteľa
May 2012
Displaying the final thesis
209.Final thesis is incompleteDisT
Written by (author): Ing. Slavomíra Tóthová
Vplyv marketingových aktivít na návštevnosť obchodného centra.
September 2017
Displaying the final thesis
210.Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Juraj Turček, PhD.
Marketingové prístupy bankových subjektov pri predaji balíkov služieb malým a stredným podnikateľom v agrorezorte
May 2011Displaying the final thesis
211.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Katarína Tyrpáková
Marketing a reklama na sociálnych sieťach
May 2015
Displaying the final thesis
212.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Milada Urblíková
Nové trendy marketingovej komunikácie spoločnosti Kofola pri oslovovaní mladej generácie
April 2013Displaying the final thesis
213.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Milada Urblíková
Využitie prvku humoru v reklame na vybrané potravinárske výrobky
May 2011
Displaying the final thesis
214.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Urblíková
Dopad nástrojov komunikačného mixu na správanie spotrebiteľov na trhu potravín
April 2013Displaying the final thesis
215.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Urblíková
Vplyv emocionálnych apelov na účinnosť reklamy vybraných potravinárskych výrobkov
May 2011Displaying the final thesis
216.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Vadocová
Spoločenská zodpovednosť firiem na trhu potravín
April 2013
Displaying the final thesis
217.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Nicole Vágaiová
Plytvanie potravinami z pohľadu rôznych vekových skupín spotrebiteľov
April 2020
Displaying the final thesis
218.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Nicole Vágaiová
Vplyv reklamy na výsledky hospodárenia vybraných potravinárskych podnikov
May 2018
Displaying the final thesis
219.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Daniela Vaňová
Súčasná situácia na trhu biopotravín v Slovenskej republike
April 2011
Displaying the final thesis
220.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Eva Vargová
Merchandising vo vybranej maloobchodnej prevádzke
May 2015Displaying the final thesis
221.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Eva Vargová
Vplyv event marketingových aktivít na návštevnosť obchodného centra MLYNY
April 2017
Displaying the final thesis
222.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Matej Vicáň
Merchandising vybraného agroproduktu v maloobchodnej prevádzke
April 2017
Displaying the final thesis
223.
Final thesis was successfully defended.
DisTWritten by (author): Ing. Lucia Vilhanová, PhD.
Integrovaná marketingová komunikácia v segmente čerstvých potravín
August 2013Displaying the final thesis
224.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Vívodik
Wholesale Metro: the Key Success Factors at Local Markets
April 2017Displaying the final thesis
225.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Vladimír Vojtela
Osobnostné charakteristiky spotrebiteľov a ich vplyv na nákupné rozhodovanie
April 2016
Displaying the final thesis
226.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Linda Vöröšová
Plytvanie potravinami z pohľadu rôznych vekových skupín spotrebiteľov
April 2020
Displaying the final thesis
227.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Romana Výberová
Analýza spotrebiteľského správania na trhu s vínom.
April 2014
Displaying the final thesis
228.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Samuel Waldner
Využitie nástrojov komunikačného mixu v podniku Vinárske závody Topoľčianky
April 2015
Displaying the final thesis
229.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Dominika Zabáková
Stratégia vývoja nového produktu v spoločnosti TEKMAR Slovensko, s.r.o.
April 2014
Displaying the final thesis
230.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Tatiana Záhorská
Nástroje na zvýšenie predaja prostredníctvom internetového obchodu
April 2015Displaying the final thesis
231.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michaela Zajičková
Behaviorálne štúdie externých atribútov vybraného produktu.
April 2014
Displaying the final thesis
232.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Lívia Zeleňáková
Marketingová funkcia obalu vybraného produktu
May 2012
Displaying the final thesis
233.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Jana Zentková
Guerilla marketingová komunikácia: nekonvenčný spôsob oslovenia zákazníka
April 2011Displaying the final thesis
234.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Zliechovcová
Negatívne aspekty digitálnej reklamy a jej vplyv na správanie spotrebiteľa
April 2017
Displaying the final thesis
235.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michaela Žákovičová
Analysis of marketing activities and events in city of Nitra
April 2014
Displaying the final thesis
236.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Pavol Žatko
Plytvanie potravinami z pohľadu rôznych vekových skupín spotrebiteľov
April 2020
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress