Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.
Identifikačné číslo: 1291
Univerzitný e-mail: ludmila.nagyova [at] uniag.sk
 

Kontakty     
     
     
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Typ
Záverečná práca
DokedyPodrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Linda Adamiková
Nové trendy v marketingu a ich vplyv na spotrebiteľské správanie na trhu potravín
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Denisa Adamovičová
Spotrebiteľ ako konzument kultúry.
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Ambrušová
Spoločensky zodpovedné podnikanie v podmienkach vybranej spoločnosti
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Eva Andacká
Zhodnotenie zberu odpadov v troch vybraných obciach na Slovensku
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Andelová
Efektívnosť a účinnosť reklamy vybraných potravinárskych výrobkov
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Ardonová
Introverzia ako faktor podporujúci online nakupovanie
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Arleta Axmannová
Emocionálne apely v reklame spoločnosti Karlovarská Becherovka, a.s.
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Arleta Axmannová
Event marketing v komunikačnom mixe vybraného podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martina Babčanová
Návrh marketingovej stratégie internetového obchodu spoločnosti HSH, s.r.o. Veľké Zálužie
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Adam Bako
Aplikácia integrovanej marketingovej komunikácie pri vybranom potravinárskom výrobku
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Adam Bako
Sociálne siete ako súčasť marketingovej komunikácie.
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Bakošová
Marketingová stratégia pivovaru STEIGER Vyhne, a.s.
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jana Bakošová
Ponuka služieb v maloobchode na Slovensku ako konkurenčná výhoda
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Petra Bálešová, PhD.
Stratégia a taktika budovania značky Horalky od Sedity pre slovenský trh
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lukáš Bartko
Globalizácia a jej vplyv na obchod v SR a Holandsku
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Eva Bednáriková
Psychologické a sociálne aspekty digitálneho marketingu
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marcela Bedroš Fialová
Marketingový mix pre vybraný podnik v agrobiznise
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Helena Belianská
Význam privátnej značky pri budovaní imidžu obchodného reťazca
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Nikola Belková
Osobnosť spotrebiteľa a jej vplyv na emocionálne správanie a rozhodovanie spotrebiteľa na trhu výrobkov z kravského mlieka
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lucia Benzová
Marketingová stratégia vybraného podniku služieb
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslava Bidelnicová
Porovnanie psychologických aspektov vybraných privátnych značiek
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Patrik Bielik
Marketingová stratégia vybraného potravinárskeho podniku
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Patrik Bielik
Význam nástrojov komunikačného mixu pri uvádzaní nového produktu na trh
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Mgr. Monika Bilková
Marketing finančnej inštitúcie: Predaj balíka služieb bankového subjektu podnikateľom v agrorezorte
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mgr. Monika Bilková
Uplatňovanie marketingového mixu v podmienkach spoločnosti McCARTER, a.s. - slovenského výrobcu ovocných nápojov
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca je nekompletnáBP
Autor: Eva Blahunková
Využitie nástrojov marketingového mixu v podmienkach vybranej spoločnosti.
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Gabriela Bohumelová
Reklama a jej dopad na správanie spotrebiteľa na trhu vybraných potravín
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Andrea Bolčáková
Vplyv emocionálnych apelov reklamy na spotrebiteľa na trhu potravín
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lívia Boszorádová
Aplikácia integrovanej marketingovej komunikácie pri vybranom potravinárskom výrobku
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ľudmila Boťanská
Využitie nástrojov marketingového mixu vo vybranej spoločnosti
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Štefan Brunder
Zhodnotenie úrovne služieb bankového sektoru agropodnikateľov v SR
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Buchová
Aplikácia nástrojov marketingového mixu vo vybranom podniku
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Zuzana Buchová
Vplyv reklamy na segment detí
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Simona Bujnová
Spoločenská zodpovednosť firiem: jej význam pre podnikanie a uplatnenie v praxi
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Bulková
Marketingová komunikácia v prostredí internetu a jej vplyv na správanie spotrebiteľa
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Cifrová
Využitie public relations pri budovaní imidžu firmy
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Gabriela Čermáková
Vplyv reklamy čokolády na generáciu Y
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Adriana Čerťaská
Dobročinný marketing a jeho využitie v medzinárodnej spolupráci s UNICEF
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adriana Čerťaská
EXPORT PLANNING - THE CASE OF I.D.C. HOLDING LTD. STRATEGY FOR ENTERING THE LATVIAN MARKET
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dominika Dadíková
Analýza nákupno-zábavných centier Nitrianskeho kraja, ich postavenie na trhu
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lenka Dávidová
Budovanie identity a imidžu rodinného podniku
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Lenka Dávidová
Privátna značka ako nositeľ imidžu obchodného reťazca
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jana Divinská
Privátna značka ako nositeľ imidžu obchodného reťazca
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Peter Dráb
Aplikácia integrovanej marketingovej komunikácie pri vybranom potravinárskom výrobku
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Peter Dráb
Aplikácia integrovanej marketingovej komunikácie pri vybranom potravinárskom výrobku
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matúš Drgoňa
Guerilla marketingová komunikácia: nekonvenčný spôsob oslovenia zákazníka
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Juliána Dubovská
Spotrebiteľské správanie na trhu kávy.
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca je nekompletná
DizPAutor: Ing. Huong Giang Duong Thanh
Osobnostné charakteristiky a ich vplyv na racionálne a iracionálne správanie sa a rozhodovanie spotrebiteľa na trhu s potravinami.
september 2020
Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Monika Ďurkechová
Vplyv reklamy na správanie spotrebiteľa na trhu potravín
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dominik Fedor
Retail and the Key Success Factors at Local Markets: Slovak - Russian Comparative Study
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Emília Felberová
Vplyv aroma marketingu na rast príjmov z predaja vo vybranej maloobchodnej prevádzke
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Emília Felberová
Zhodnotenie a návrh nových aktivít vybraného poradenského centra
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Petra Fenclová
Marketing vybraných produktov ekologického poľnohospodárstva
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mária Ferancová
Efektívne využitie nástrojov marketingového mixu pri predaji poľnohospodárskej techniky
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Florková
Drony a ich využitie v agrorezorte
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
56.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Eva Fukasová
Marketing regionálnych výrobkov
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lucia Gaálová
Komparácia privátnych značiek vo vybraných obchodných reťazcoch
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
58.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Lucia Gabčová
Packaging as a fifth "P" of marketing mix
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
59.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matúš Gajdoš
Proposal of an advertising campaign for a selected product
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
60.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizPAutor: Ing. Jana Gajdošová
Stratégia spoločensky zodpovedného podnikania v praxi poľnohospodárskych podnikov na Slovensku
september 2022Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Jana Gajdošová
Vplyv využitia nástrojov komunikačného mixu pri predaji regionálnych produktov
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mária Galabová
Nové formy komunikácie luxusných značiek
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Martina Gálová
Komerčná a nekomerčná marketingová komunikácia: nástroje utvárania kultúry spoločnosti
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
64.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martina Gálová
Propagácia firmy prostredníctvom internetu
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
65.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Veronika Gašparíková, PhD.
Hodnotenie efektívnosti a účinnosti reklamy vo vybraných potravinárskych produktoch
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
66.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrej Géci, PhD.
Senzorický marketing a iracionálne spotrebiteľské správanie
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
67.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Andrej Géci, PhD.
Vplyv podnetov senzorického marketingu na rozhodovací proces spotrebiteľa v kontexte behaviorálneho prístupu
september 2020Zobrazenie záverečnej práce
68.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Monika Gergöová
Výber a prijímanie pracovníkov v spoločnosti ČSOB, a.s.
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
69.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lenka Gier
Marketingový plán rodinného podniku
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
70.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Šarlota Gogolová
Psychologické a osobnostné faktory spôsobujúce iracionálne spotrebiteľské správanie
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
71.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Adam Goliaš
Návrh dispozičného riešenia vybranej prevádzky
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Mária Gregorová
Osobnosť spotrebiteľa a jej vplyv na rozhodovanie spotrebiteľa na trhu výrobkov z kravského mlieka
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
73.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Mária Gregorová
Vplyv privátnej značky maloobchodného reťazca Kaufland na správanie spotrebiteľa
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Patrik Groma, PhD.
Vplyv reklamy na rast ekonomiky
september 2019
Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Milan Gužala
Nové trendy v marketingovej komunikácií: Mobilný marketing
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
76.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michaela Gužalová
Nové trendy v marketingovej komunikácii
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michaela Gužalová
Nové trendy v retailingu na skúmanie nákupného správania
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
78.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Daniela Halásová
Výstavy a veľtrhy ako nástroj marketingovej komunikácie
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
79.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Denisa Halmová
Aplikácia spoločenskej zodpovednosti firiem vo vybranom podniku potravinárskeho priemyslu
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
80.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Veronika Halmová
Nové trendy marketingovej komunikácie
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
81.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Veronika Halmová
Nové trendy v marketingu: guerilla marketing
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
82.Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: MSc. Ariola Harizi
Selected Psychological and Personality Traits as Predictors of Consumer Emotional Behavior in the Food Market
september 2021
Zobrazenie záverečnej práce
83.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Haspra
Faktory ovplyvňujúce plytvanie potravinárskymi produktmi
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lenka Havettová
Osobnosť spotrebiteľa a jej vplyv na emocionálne správanie a rozhodovanie spotrebiteľa na trhu výrobkov z ovčieho mlieka
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
85.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Nagmi Hemmali, PhD.
Agrárny rozvoj a progresívny marketing v podmienkach Lýbijského agrosektoru
august 2012
Zobrazenie záverečnej práce
86.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Dipl.-Bw. Wolfgang Henke, PhD.
Evaluation and restructuring of a German hotel and restaurant federation
september 2015
Zobrazenie záverečnej práce
87.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Mária Holotová, PhD.
Biopotraviny v povedomí spotrebiteľa
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
88.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mária Holotová, PhD.
Marketingová stratégia podniku zameraného na produkciu ovocných destilátov
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
89.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Mária Holotová, PhD.
Udržateľný marketing a spoločensky zodpovedné podnikanie v potravinárskych podnikoch v SR
september 2016
Zobrazenie záverečnej práce
90.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Denisa Holubeková
Budovanie značky Lavazza na slovenskom trhu
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
91.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Denisa Holubeková
Spotrebiteľské správanie slovenských konzumentov na trhu so zeleninou
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
92.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Gabriela Hornáčková
Marketingový komunikačný mix: stratégia pre Horeca zákazníkov spoločnosti Metro
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
93.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Beáta Horváthová
Vplyv word of mouth marketingu na správanie spotrebiteľov
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
94.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Rudolf Hudec
Komunikácia a jej vplyv na zvyšovanie výkonnosti vo výrobnom podniku.
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
95.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Simona Hutyrová
Spotrebiteľské správanie na trhu vína
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
96.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Chudá
Nástroje marketingovej komunikácie a ich využitie vo vybranom podniku
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
97.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Gabriela Jaleczová
Vytvorenie ideálneho mixu nájomcov nákupno-zábavného centra Galéria Mlyny Nitra z pohľadu zákazníkov
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
98.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Petra Jalová
Reklama a jej dopad na správanie spotrebiteľa na trhu potravín
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
99.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lenka Jamrichová
Marketingový komunikačný mix: stratégia pre maloobchodníkov nakupujúcich vo veľkoobchode Metro
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
100.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Jamrichová
Vplyv produktového dizajnu a balenia mlieka a vybraných mliečnych výrobkov na nákupné rozhodovanie zákazníka
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
101.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Róbert Jančkár
Internetový marketing a jeho použitie vo firme predávajúcej biokrby
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
102.
Záverečná práca je nekompletná
BPAutor: Bc. Lenka Jančušková
Merchandising vybranej maloobchodnej prevádzky a jeho vplyv na spotrebiteľské správanie
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
103.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Renáta Jánoštiaková
Využitie nástrojov marketingového mixu spoločnosti HYZA Topoľčany
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
104.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Petra Juhászová
Nové trendy v marketingovej komunikácií: Virálny marketing
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
105.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Ivana Kabinová
Marketingový mix v Galérii Mlyny Nitra
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
106.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Zuzana Kacvinská
Vnímanie reklamy spoločnosti LIDL zákazníkmi
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
107.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Kačmárová
Reklama ako nástroj rozvoja a prosperity vybraného subjektu
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
108.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizPAutor: Ing. Zdenka Kádeková, PhD.
Spoločenská marketingová koncepcia v praxi potravinárskych podnikov: sociálne a ekonomické benefity.
august 2012
Zobrazenie záverečnej práce
109.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Barbara Kajtárová
Globalizácia a jej vplyv na obchod s potravinami vo vybraných krajinách
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
110.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martina Kamenická
Komunikačná politika a merchandising vybranej maloobchodnej prevádzky
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
111.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martina Kamenická
Zhodnotenie pôsobenia nového produktu na trhu a návrh novej marketingovej kampane
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
112.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Kanderová
Elektronický obchod a zmeny v spotrebiteľskom správaní
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
113.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslav Katina
Behaviorálny prístup k spotrebiteľskému správaniu na trhu potravín
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
114.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martina Kažimírová
Návrh ideálneho mixu nájomcov pre 2. poschodie obchodného centra Mlyny
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
115.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Kažimírová
Stratégia uvedenia nového výrobku na trh
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
116.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Patrik Klučiar
Vplyv osobnosti v reklame na správanie spotrebiteľov na trhu potravín
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
117.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrea Kmotorková
Spotrebiteľské správanie na trhu s pivom a marketingová stratégia pivovaru STEIGER
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
118.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Silvia Kováčová
Marketingová stratégia vybraného potravinárskeho podniku
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
119.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Anežka Kozárová
Využitie nástrojov komunikačného mixu na trhu vybraných potravín
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
120.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zlatica Kožuchová
Marketing vybraných produktov ekologického poľnohospodárstva
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
121.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Alexandra Krivošíková, PhD.
Elektronický obchod a zmeny v spotrebiteľskom správaní
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
122.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Alexandra Krivošíková, PhD.
Psychologické faktory vplývajúce na spotrebiteľské správanie na trhu mlieka
september 2020
Zobrazenie záverečnej práce
123.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Tomáš Krivošík
Merchandising vo vybranej maloobchodnej prevádzke
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
124.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Andrea Kubelaková, PhD.
Vizuálny merchandising a dispozičné riešenie malých predajní s potravinami vo vybranom regióne Slovenska
september 2018
Zobrazenie záverečnej práce
125.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizP
Autor: Ing. Andrea Kubelaková, PhD.
Vizuálny merchandising a dispozičné riešenie malých predajní s potravinami vo vybranom regióne Slovenska
september 2019
Zobrazenie záverečnej práce
126.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Kulcsárová
Imidž a identita rodinnej firmy
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
127.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Petra Kútna
Využívanie nástrojov marketingového mixu v spoločnosti Vetter Slovakia s.r.o.
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
128.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Janka Lenčéšová
Testovanie spotrebiteľských reakcií na vybrané nástroje marketingovej komunikácie
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
129.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Lendvorský
Digitálna reč tela: významná súčasť moderného podniku
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
130.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Ing. Mária Lydiková
Vernostné karty : nástroj budovania lojálneho vzťahu obchodní - zákazník
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
131.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Adriána Maceášiková
Nové trendy v merchandisingu
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
132.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miloš Madola
Sila spotrebiteľského dopytu pri ovplyvňovaní ponuky v maloobchodných prevádzkach potravín vo vybranej lokalite
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
133.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Monika Machánková
Návrh projektu efektívneho internetového marketingu pre vybraný podnik
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
134.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Monika Machánková
Tvorba marketingovej stratégie vybranej spoločnosti
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
135.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Barbora Majdulíková
Vernostné programy TESCO SR vo vzťahu k zákazníkom
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
136.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Petra Maková
Marketingová komunikácia vo vybranom podniku na Slovensku
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
137.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslava Malatinská
Efektívny komunikačný mix: ako robiť marketing v digitálnom svete
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
138.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miriama Malinová
Efektívny komunikačný mix: ako robiť marketing v digitálnom svete
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
139.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Miriama Malinová
Nové trendy marketingovej komunikácie zamerané na internetovú komunikáciu.
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
140.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martina Marečková
Komparácia nástrojov marketingového mixu vybraných subjektov zameraných na produkciu vína
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
141.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martina Marečková
Marketingový mix finančnej inštitúcie
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
142.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mária Marekovičová
Psychologické a osobnostné faktory spôsobujúce iracionálne spotrebiteľské správanie
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
143.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Michaela Marešová
Nové trendy marketingovej komunikácie pri oslovovaní mladej generácie
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
144.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tatiana Martináková
Vnímanie nových trendov v retailingu zákazníkmi
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
145.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Barbora Masaryková
Emocionálne apely ako faktory vedúce k impulzívnemu nakupovaniu
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
146.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Adrián Mihňák
Zhodnotenie úrovne priameho predaja malých farmárov na Slovensku
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
147.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Adriana Michálková
Marketingová komunikácia vybranej firmy a jej vplyv na spotrebiteľa
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
148.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lucie Moravcová
Definovanie cieľových skupín spoločnosti BRAMAC – strešné systémy s.r.o.
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
149.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Lucie Moravcová
Využitie nástrojov marketingového mixu na trhu produktov pre cialiatikov
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
150.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Zuzana Némethová
Vplyv reklamy na správanie detského zákazníka
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
151.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrea Novotná
Vplyv marketingových aktivít na návštevnosť obchodného centra Mlyny
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
152.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martina Novotná
Marketingová stratégia odbytu a predaja výrobkov predávaných pod regionálnou značkou
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
153.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Michaela Ondrejovičová
Práca s verejnosťou v podmienkach vybraného podniku
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
154.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ivana Oršulíková
Uplatnenie multilevelového marketingu na Slovensku
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
155.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Andrea Ostrožlíková-Shults
Efektívne využitie nástrojov marketingového mixu v podmienkach vybraného podniku (VÍNO Dvory nad Žitavou)
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
156.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ivana Pálffyová
Spotrebiteľské správanie na trhu s vínom na Slovensku.
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
157.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Paliková
Efektívna instore prezentácia a komunikácia
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
158.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Veronika Paliková
Vplyv reklamy na správanie detského zákazníka.
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
159.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Paluš
Vplyv osobnosti na emocionálne správanie a rozhodovanie spotrebiteľa na trhu mliečnych výrobkov
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
160.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Alexandra Paškevičová
Vnímanie nových trendov v retailingu zákazníkmi
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
161.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Monika Petrovská
Značka nositeľ imidžu výrobku v medzinárodnom podnikaní
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
162.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Soňa Pleváková
Komunikácia so zákazníkom pri predaji balíkov služieb Slovenskej sporiteľne
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
163.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Soňa Pleváková
Uvedenie nového produktu na ruský trh
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
164.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Preložníková
Marketingová komunikácia vo finančnej in štitúcii
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
165.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Zuzana Preložníková
Sociálne siete ako súčasť marketingovej komunikácie.
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
166.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Daša Prochovníková
Internetová prezentácia spoločnosti a jej význam pri predaji vybraných výrobkov
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
167.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Daša Prochovníková
Spotrebiteľské správanie na trhu vybraných potravín.
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
168.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Jaroslava Prokopová
Inovatívny marketing a obchodná činnosť vo vybranom potravinárskom podniku
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
169.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: PhDr. Petra Pupák Waldnerová, PhD.
Návrh faktorov úspešnosti produktov vinárskeho podniku na domácom a zahraničnom trhu
september 2017
Zobrazenie záverečnej práce
170.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Rábeková
Vplyv eura na rozhodovanie zákazníka na trhu potravín v SR
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
171.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Raffajová
Event marketing v komunikačnom mixe vo vybranej spoločnosti
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
172.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Lukáš Rak
Externá a interná komunikácia vo vybranom podniku
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
173.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Renáta Renáčová
Marketingová komunikácia na trhu výrobkov zdravej výživy a výživových doplnkov
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
174.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michaela Režoňová
Marketingová stratégia výrobkov spoločnosti Château Topoľčianky
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
175.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michaela Režoňová
Spoločensky zodpovedné podnikanie
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
176.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Slavomíra Režová
Vplyv produktového dizajnu a balenia výrobkov z ovčieho mlieka na nákupné rozhodovanie zákazníka
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
177.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Beáta Rizovová
Vplyv nástrojov komunikačného mixu na generáciu 15-25 ročných
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
178.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Lenka Rosenbergová
Marketing a reklama na sociálnych sieťach
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
179.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Rusková
Komparácia predaja potravín prostredníctvom osobného predaja a elektronického obchodu
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
180.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Renáta Ruttkayová
Hodnotenie účinnosti podpory predaja ako nástroja vedúceho k opakovanej kúpe.
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
181.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Alžbeta Sabová
Komaprácia merchandisingu mäsa a mäsových výrobkov vo vybraných maloobchodných jednotkách
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
182.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martina Sedliaková
Nové trendy v marketingovej komunikácii pri predaji čokolády Milka
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
183.
Záverečná práca je nekompletná
BPAutor: Matej Schnierer
Nové trendy v marketingu : virálny marketing
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
184.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Barbora Sklenárová
Využitie nástrojov výrobkového a komunikačného mixu vo vybranom podniku služieb.
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
185.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Monika Skovajová
Segmentácia pekárenských výrobkov zo strany preferencie zákazníkov
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
186.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Iveta Sláviková
Privátna značka: jej vývoj a súčasné trendy v obchodnej sieti COOP Jednota
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
187.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Karin Slišková
Marketing a reklama na sociálnych sieťach
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
188.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Veronika Smidová
Riadenie vzťahov so zákazníkmi
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
189.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Veronika Smidová
Vplyv EURA na spotrebiteľské správanie na trhu potravín
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
190.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jaroslav Sovič
Spotrebiteľské správanie na trhu s pivom.
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
191.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kristína Spišiaková
Marketingové prístupy spoločnosti Coca cola v podmienkach domáceho a medzinárodného prostredia
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
192.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Veronika Sulíková
Nové trendy v marketingovej komunikácii na trhu potravín
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
193.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Veronika Svetlíková, PhD.
Vnímanie nových trendov v marketingovej komunikácii zákazníkmi.
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
194.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Magdaléna Sviteková
Veľtrhy a výstavy ako aktívne nástroje marketingového mixu
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
195.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Romana Sýkorová
Neuromarketingové štúdie v nákupnom správaní zákazníka
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
196.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Radovan Szabó
Multilevelový marketing v praxi podniku pôsobiaceho na slovenskom trhu.
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
197.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Beáta Šabíková
Efektívne využitie nástrojov marketingového mixu vo vybranom podniku
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
198.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Filip Šandor
Aplikácia nástrojov marketingového mixu vo vybranej firme
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
199.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrea Ševčíková
Komparácia vybraných maloobchodných jednotiek
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
200.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michaela Šimšíková
Event marketing vo vybranom podniku služieb
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
201.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Adriána Šovčíková
Vplyv marketingového mixu na správanie spotrebiteľa na trhu potravín
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
202.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Monika Šranková
Vplyv produktového dizajnu a balenia mlieka a vybraných mliečnych výrobkov na nákupné rozhodovanie zákazníka
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
203.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Martina Štrbáková
Využitie privátnych značiek v maloobchodných reťazcoch
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
204.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Vladimír Štrbavý
Vplyv médií na vytváranie systému hodnôt u detí a mládeže
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
205.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizPAutor: Ing. Michaela Šugrová, PhD.
Spotrebiteľské správanie na trhu zeleniny v kontexte behaviorálneho prístupu
september 2019
Zobrazenie záverečnej práce
206.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Nikoleta Šuláková
Mobilné aplikácie ako marketingová stratégia pre mladých
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
207.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Telek
Behaviorálny prístup k spotrebiteľskému správaniu na trhu potravín
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
208.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Patrik Tlčina
Privátna značka: budovanie imidžu obchodného reťazca a vnímanie spotrebiteľa
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
209.
Záverečná práca je nekompletnáDizP
Autor: Ing. Slavomíra Tóthová
Vplyv marketingových aktivít na návštevnosť obchodného centra.
september 2017Zobrazenie záverečnej práce
210.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Juraj Turček, PhD.
Marketingové prístupy bankových subjektov pri predaji balíkov služieb malým a stredným podnikateľom v agrorezorte
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
211.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Katarína Tyrpáková
Marketing a reklama na sociálnych sieťach
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
212.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Milada Urblíková
Nové trendy marketingovej komunikácie spoločnosti Kofola pri oslovovaní mladej generácie
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
213.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Milada Urblíková
Využitie prvku humoru v reklame na vybrané potravinárske výrobky
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
214.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Veronika Urblíková
Dopad nástrojov komunikačného mixu na správanie spotrebiteľov na trhu potravín
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
215.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Veronika Urblíková
Vplyv emocionálnych apelov na účinnosť reklamy vybraných potravinárskych výrobkov
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
216.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lenka Vadocová
Spoločenská zodpovednosť firiem na trhu potravín
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
217.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Nicole Vágaiová
Plytvanie potravinami z pohľadu rôznych vekových skupín spotrebiteľov
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
218.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Nicole Vágaiová
Vplyv reklamy na výsledky hospodárenia vybraných potravinárskych podnikov
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
219.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Daniela Vaňová
Súčasná situácia na trhu biopotravín v Slovenskej republike
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
220.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Eva Vargová
Merchandising vo vybranej maloobchodnej prevádzke
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
221.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eva Vargová
Vplyv event marketingových aktivít na návštevnosť obchodného centra MLYNY
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
222.
Záverečná práca je nekompletná
BPAutor: Matej Vicáň
Merchandising vybraného agroproduktu v maloobchodnej prevádzke
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
223.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Lucia Vilhanová, PhD.
Integrovaná marketingová komunikácia v segmente čerstvých potravín
august 2013
Zobrazenie záverečnej práce
224.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Vívodik
Wholesale Metro: the Key Success Factors at Local Markets
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
225.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vladimír Vojtela
Osobnostné charakteristiky spotrebiteľov a ich vplyv na nákupné rozhodovanie
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
226.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Linda Vöröšová
Plytvanie potravinami z pohľadu rôznych vekových skupín spotrebiteľov
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
227.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Romana Výberová
Analýza spotrebiteľského správania na trhu s vínom.
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
228.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Samuel Waldner
Využitie nástrojov komunikačného mixu v podniku Vinárske závody Topoľčianky
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
229.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Dominika Zabáková
Stratégia vývoja nového produktu v spoločnosti TEKMAR Slovensko, s.r.o.
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
230.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Tatiana Záhorská
Nástroje na zvýšenie predaja prostredníctvom internetového obchodu
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
231.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michaela Zajičková
Behaviorálne štúdie externých atribútov vybraného produktu.
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
232.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lívia Zeleňáková
Marketingová funkcia obalu vybraného produktu
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
233.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Jana Zentková
Guerilla marketingová komunikácia: nekonvenčný spôsob oslovenia zákazníka
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
234.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Monika Zliechovcová
Negatívne aspekty digitálnej reklamy a jej vplyv na správanie spotrebiteľa
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
235.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michaela Žákovičová
Analysis of marketing activities and events in city of Nitra
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
236.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavol Žatko
Plytvanie potravinami z pohľadu rôznych vekových skupín spotrebiteľov
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná