Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.
Identification number: 1291
University e-mail: ludmila.nagyova [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of Marketing and Trade (FEM)

Contacts
     
Lesson
     
Projects
     
Publications     Bodies     Supervised theses
     

Limit to:
year of start:
year of termination:

The selected person is an official solver of the following projects.

State
Ord.
Project title
Supervisor
TypeOfficial roles
Since
Until
1
 Adaptability and flexibility of the structure and content of the study programmes that profile of the food industry field of study after accession to the EU.Ľ. NagyováKEGA
supervisor
01/01/2005
12/31/2007
2 Biofarm - our job, our mission II.
Erasmus+ KA2 Strategic partnerships
supervisor02/01/201702/28/2018
3
 Consumer behaviour and preferences on the market of gluten-free products
I. Košičiarová
VEGA
zástupca vedúceho projektu
01/01/2018
12/31/2019
4
VEGA
Coordinator
01/01/2017
12/31/2019
5
 Consumer personality and its impact on irrational behaviour and decision makingĽ. NagyováVEGA supervisor
04/30/2015
06/09/2015
6
Ľ. NagyováKEGA supervisor05/01/2013
12/31/2014
7VEGA supervisor
04/01/2011
12/01/2012
8
KEGA
Expert04/01/201612/31/2018
9
 Implementation of the New EU Food Strategy in the Food Chain in Slovakia
VEGA
Zástupkyňa vedúcej riešiteľky
01/01/2021
12/31/2023
10
 Inovácia obsahu a procesu výučby predmetu Manažérska komunikácia v slovenskom a anglickom jazyku
KEGA
supervisor
01/01/2011
12/31/2012
11
 Life-satisfaction and other psychological dispositions as predictors of behavioural tendencies associated with food wasting
J. Rybanská
VEGA
riešiteľ
01/01/2019
12/31/2021
12Ľ. Nagyová
SAS
supervisor01/01/200812/31/2010
13General callsCoordinator
07/01/2017
12/31/2020
14
OP Ľudské zdroje
supervisor
05/01/2010
12/31/2013
15
Ľ. NagyováGeneral callszodpovedný riešiteľ07/01/201512/31/2019
16 The establishment of the laboratory sensory, consumer and neuro marketing studies
KEGA
supervisor
01/21/2015
01/21/2015
17
General calls
Expert
08/01/201806/30/2022
18E. HorskáVEGA
Expert
01/01/2014
12/31/2016
19Ľ. NagyováKEGA
supervisor
01/01/2008
12/31/2010
20
 Využitie vplyvov etnocentrizmu pri podpore nákupu a spotreby domácej produkcie v podmienkach globalizácie a meniacich sa trhov
VEGA
supervisor
05/01/2012
12/31/2014
21
 Význam značky kvality pri garancii kvality a bezpečnosti potravín z pohľadu účastníkov marketingovej vertikály.VEGA supervisor
01/01/2007
12/31/2009
22
 Základy agropodnikania v špecializovanej rastlinnej a živočíšnej výrobe
M. Šimko
Program rozvoja vidieka SR 2014-2020
odborný riešiteľ
02/01/2019
23 Zvýšiť kvalitu vzdelávania na SPU v Nitre a dosiahnuť jej adaptáciu na aktuálne a perspektívne potreby spoločnosti
Granty nadácií
supervisor01/01/2012
12/31/2013

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:
in progresssubmitted
Inactive states:
completed
rejected