Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.
Identifikačné číslo: 1291
Univerzitný e-mail: ludmila.nagyova [at] uniag.sk
 
profesorka - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

     
     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce
     

Obmedziť na:
rok začatia:
rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

Stav
Por.
Názov projektu
Garant
DruhOficiálne úlohyOdkedyDokedy
1
 Adaptabilita a flexibilita štruktúry a obsahového zamerania študijných programov profilujúcich potravinárske študijné odbory po vstupe do EÚ.
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant01.01.200531.12.2007
2 Biofarma - naše zamestnanie, naše poslanie II.
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
garant01.02.2017
28.02.2018
3KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Spoluriešiteľka
01.04.2016
31.12.2018
4
 Implementácia novej potravinovej stratégie EÚ v potravinovej vertikále na SlovenskuE. HorskáVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Zástupkyňa vedúcej riešiteľky
01.01.2021
31.12.2023
5 Inovácia obsahu a procesu výučby predmetu Manažérska komunikácia v slovenskom a anglickom jazykuĽ. Nagyová
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant01.01.201131.12.2012
6Všeobecné výzvy
Zodpovedný riešiteľ
01.07.2017
31.12.2020
7
SAV (Slovenská akadémia vied)
garant
01.01.2008
31.12.2010
8 Obsahová inovácia výučby predmetov Európsky spotrebiteľ a spotrebiteľské správanie, Marketing, Marketingová komunikácia a Výskum trhu doplnením o teoretické a praktické poznatky z oblasti neuromarketinguĽ. Nagyová
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.05.2013
31.12.2014
9
Ľ. NagyováVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Vedúci projektu
01.01.2017
31.12.2019
10 Osobnosť spotrebiteľa a jej vplyv na iracionálne správanie a rozhodovanie spotrebiteľaVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
30.04.2015
09.06.2015
11OP Ľudské zdroje
garant
01.05.201031.12.2013
12 Socio-ekonomické a kvalitatívne faktory vplývajúce na výrobu a spotrebu mlieka a syrov.
Všeobecné výzvy
zodpovedný riešiteľ
01.07.2015
31.12.2019
13 Spokojnosť so životom a ďalšie psychologické dispozície ako faktory predikujúce behaviorálne tendencie spojené s plytvaním potravinami
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ
01.01.2019
31.12.2021
14
 Spotrebiteľské správanie a preferencie na trhu bezlepkových výrobkov
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
zástupca vedúceho projektu
01.01.2018
31.12.2019
15
 Vypracovanie obsahovej štruktúry druhého a tretieho stupňa vzdelávania v študijnom programe Bezpečnosť a kontrola potravín a tvorba moderných didaktických prostriedkov.
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2008
31.12.2010
16
 Výskum faktorov úspešnosti slovenských agrárnych komodít na trhu EÚ v podmienkach ekonomickej nestabilityVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.04.2011
01.12.2012
17
 Využitie neuromarketingu vo vizuálnom merchandisingu potravínVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Expert
01.01.2014
31.12.2016
18 Využitie spotrebiteľskej neurovedy a inovatívnych výskumných riešení v aromachológii a jej aplikácia vo výrobe, obchode a službáchVšeobecné výzvyRiešiteľka
01.08.2018
30.06.2022
19 Využitie vplyvov etnocentrizmu pri podpore nákupu a spotreby domácej produkcie v podmienkach globalizácie a meniacich sa trhovVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant01.05.2012
31.12.2014
20
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant01.01.2007
31.12.2009
21 Základy agropodnikania v špecializovanej rastlinnej a živočíšnej výrobeProgram rozvoja vidieka SR 2014-2020odborný riešiteľ01.02.2019
22Ľ. NagyováKEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant
21.01.2015
21.01.2015
23
 Zvýšiť kvalitu vzdelávania na SPU v Nitre a dosiahnuť jej adaptáciu na aktuálne a perspektívne potreby spoločnostiĽ. NagyováGranty nadáciígarant
01.01.2012
31.12.2013

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý