Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.
Identifikačné číslo: 1291
Univerzitný e-mail: ludmila.nagyova [at] uniag.sk
 
profesorka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Obmedziť na:rok začatia: rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

StavPor.Názov projektuGarantDruhOficiálne úlohyOdkedyDokedy
1 Adaptabilita a flexibilita štruktúry a obsahového zamerania študijných programov profilujúcich potravinárske študijné odbory po vstupe do EÚ.Ľ. NagyováKEGAgarant01.01.200531.12.2007
2 Biofarma - naše zamestnanie, naše poslanie II.Ľ. NagyováErasmus+ KA2 Strategické partnerstvágarant01.02.201728.02.2018
3 Imlementácia nových technológií a interdisciplinárnych vzťahov v praktickej výučbe spotrebiteľských štúdiíJ. BerčíkKEGASpoluriešiteľ01.04.201631.12.2018
4 Inovácia obsahu a procesu výučby predmetu Manažérska komunikácia v slovenskom a anglickom jazykuĽ. NagyováKEGAgarant01.01.201131.12.2012
5 Kvalitatívne faktory vplývajúce na výrobu a spotrebu mlieka a syrov.Ľ. NagyováVšeobecné výzvyZodpovedný riešiteľ01.07.201731.12.2020
6 Objektivizácia parametrov kvality potravín a ich vplyv na spotrebiteľaĽ. NagyováAVgarant01.01.200831.12.2010
7 Obsahová inovácia výučby predmetov Európsky spotrebiteľ a spotrebiteľské správanie, Marketing, Marketingová komunikácia a Výskum trhu doplnením o teoretické a praktické poznatky z oblasti neuromarketinguĽ. NagyováKEGAgarant01.05.201331.12.2014
8 Osobnosť spotrebiteľa a jej vplyv na emocionálne správanie a rozhodovanie spotrebiteľaĽ. NagyováVEGAVedúci projektu01.01.201731.12.2019
9 Osobnosť spotrebiteľa a jej vplyv na iracionálne správanie a rozhodovanie spotrebiteľaĽ. NagyováVEGAgarant30.04.201509.06.2015
10 Rozvoj ľudských zdrojov a zabezpečenie kvality na SPU v NitreĽ. NagyováOP Ľudské zdrojegarant01.05.201031.12.2013
11 Socio-ekonomické a kvalitatívne faktory vplývajúce na výrobu a spotrebu mlieka a syrov.Ľ. NagyováVšeobecné výzvyzodpovedný riešiteľ01.07.201531.12.2019
12 Spokojnosť so životom a ďalšie psychologické dispozície ako faktory predikujúce behaviorálne tendencie spojené s plytvaním potravinamiJ. RybanskáVEGAriešiteľ 01.01.201931.12.2021
13 Spotrebiteľské správanie a preferencie na trhu bezlepkových výrobkovI. KošičiarováVEGAzástupca vedúceho projektu01.01.201831.12.2019
14 Vypracovanie obsahovej štruktúry druhého a tretieho stupňa vzdelávania v študijnom programe Bezpečnosť a kontrola potravín a tvorba moderných didaktických prostriedkov.Ľ. NagyováKEGAgarant01.01.200831.12.2010
15 Výskum faktorov úspešnosti presadenia sa slovenských agrárnych komodít na trhu EÚ v ekonomickej nestabiliteĽ. NagyováVEGAgarant01.04.201101.12.2012
16 Využitie neuromarketingu vo vizuálnom merchandisingu potravínE. HorskáVEGAExpert01.01.201431.12.2016
17 Využitie spotrebiteľskej neurovedy a inovatívnych výskumných riešení v aromachológii a jej aplikácia vo výrobe, obchode a službáchJ. BerčíkVšeobecné výzvyRiešiteľ01.08.201830.06.2022
18 Využitie vplyvov etnocentrizmu pri podpore nákupu a spotreby domácej produkcie v podmienkach globalizácie a meniacich sa trhovĽ. NagyováVEGAgarant01.05.201231.12.2014
19 Význam značky kvality pri garancii kvality a bezpečnosti potravín z pohľadu účastníkov marketingovej vertikály.Ľ. NagyováVEGAgarant01.01.200731.12.2009
20 Zriadenie laboratória senzorických, spotrebiteľských a neuromarketingových štúdiíĽ. NagyováKEGAgarant21.01.201521.01.2015
21 Zvýšiť kvalitu vzdelávania na SPU v Nitre a dosiahnuť jej adaptáciu na aktuálne a perspektívne potreby spoločnostiĽ. NagyováGranty nadáciígarant01.01.201231.12.2013

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:podanýriešený
Neaktívne stavy:ukončenýzamietnutý