Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.
Identification number: 1291
University e-mail: ludmila.nagyova [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of Marketing and Trade (FEM)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsCode KPČDescription KPČYearDetails
1.A new approach to sustainable reporting: responsible communication between company and stakeholders in conditions of Slovak food industry
Holienčinová, Mária -- Nagyová, Ľudmila
A new approach to sustainable reporting: responsible communication between company and stakeholders in conditions of Slovak food industry. In: Smart technology trends in industrial and business management. Cham: Springer, 2019. p. 291--301. ISBN 978-3-319-76997-4 (brož.).
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
2.Accurate identification of bacterial isolates from milk products with matrix-assisted laser desorption / ionization time-of-flight mass spectrometry
Kačániová, Miroslava -- Terentjeva, Margarita -- Kunová, Simona -- Nagyová, Ľudmila -- Haščík, Peter -- Horská, Elena
Accurate identification of bacterial isolates from milk products with matrix-assisted laser desorption / ionization time-of-flight mass spectrometry. In 2nd Innovations in food science and technology. Munich: Dr. Ali Abas Wani, 2019, p. 50.
BFAAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2019Details
3.Application of electronic nose for determination of Slovak cheese authentication based on aroma profile
Štefániková, Jana -- Nagyová, Veronika -- Hynšt, Matej -- Vietoris, Vladimír -- Martišová, Patrícia -- Nagyová, Ľudmila
Application of electronic nose for determination of Slovak cheese authentication based on aroma profile. In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. 13, 1 (2019), p. 262--267. ISSN 1337-0960.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
4.Application of MALDI-TOF mass spectrometry for identification of bacteria isolated from traditional Slovak cheese “Parenica”
Kačániová, Miroslava -- Kunová, Simona -- Nagyová, Ľudmila -- Horská, Elena -- Haščík, Peter -- Terentjeva, Margarita
Application of MALDI-TOF mass spectrometry for identification of bacteria isolated from traditional Slovak cheese “Parenica”. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 8, 6 (2019), p. 1294--1297. ISSN 1338-5178.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
5.Coat milk - composition of some substances and some content substances which influence sensory properties
Kačániová, Miroslava -- Horská, Elena -- Nagyová, Ľudmila -- Kunová, Simona
Kozie mlieko - zo selektívneho zastúpenia obsahových zložiek a k niektorým látkam ovplyvňujúcich ich vybrané senzorické vlastnosti = Coat milk - composition of some substances and some content substances which influence sensory properties. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Z oblasti pôdohospodárstva do spracovateľského a spotrebiteľského prostredia. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, p. 56--58. ISBN 978-80-971784-8-2 (brož.).
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
6.Coat milk - taste and aromatic properties
Kačániová, Miroslava -- Horská, Elena -- Nagyová, Ľudmila -- Kunová, Simona
Kozie mlieko - chuťové a aromatické vlastnosti = Coat milk - taste and aromatic properties. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Z oblasti pôdohospodárstva do spracovateľského a spotrebiteľského prostredia. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, p. 59--61. ISBN 978-80-971784-8-2 (brož.).
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
7.Consumer behavior in the organic food market from the behavioral approach
Nagyová, Ľudmila -- Géci, Andrej -- Holotová, Mária -- Košičiarová, Ingrida -- Moroz, Serhiy -- Telek, Tomáš
Spotrebiteľské správanie na trhu biopotravín z hľadiska behaviorálneho prístupu = Consumer behavior in the organic food market from the behavioral approach. In KÁDEKOVÁ, Z. -- KOŠIČIAROVÁ, I. Marketing a obchod. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, p. 54--63. ISBN 978-80-552-2103-8 (brož.).
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
8.Consumer behaviour and promotional strategies differences on the market of milk in Turkey and Slovakia
Rybanská, Jana -- Polat, Dogukan -- Nagyová, Ľudmila -- Krivošíková, Alexandra -- Géci, Andrej
Consumer behaviour and promotional strategies differences on the market of milk in Turkey and Slovakia. In 3rd International conference on Food and agricultural economics. Alanya: Alanya Alaaddin Keykubat University, 2019, p. 108--116. ISBN 978-605-81058-1-2 (brož.).
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
9.Consumer behaviour of seniors on the milk market in Slovakia: silver persuading techniques
Rybanská, Jana -- Nagyová, Ľudmila -- Andocsová, Alexandra -- Géci, Andrej
Consumer behaviour of seniors on the milk market in Slovakia: silver persuading techniques.  In Economics, management, finance and social attributtes of economic system (EMFSA 2019). Považská Bystrica : BCSS. L.L.C. (2019), p. 71. ISBN 978-80-8154-269-5. URL: https://www.csr-pub.eu/files/EMFSA%202019-Proceedings%20of%20abstract%20(1).pdf.
AFGAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Details
10.Consumer preferences on milk market: evidence from Slovak Republic
Krivošíková, Alexandra -- Nagyová, Ľudmila -- Kubelaková, Andrea -- Mokrý, Stanislav
Consumer preferences on milk market: evidence from Slovak Republic. In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. 13, 1 (2019), p. 961--970. ISSN 1337-0960.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
11.Consumers´ awareness of food safety
Nagyová, Ľudmila -- Andocsová, Alexandra -- Géci, Andrej -- Zajác, Peter -- Palkovič, Jozef -- Košičiarová, Ingrida -- Golian, Jozef
Consumers´ awareness of food safety. In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. 13, 1 (2019), p. 8--17. ISSN 1337-0960.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
12.Cow milk - requirements on quality according to EU directive and some asoects of milk obtaining, treatment and processing for beginners and occasional producers and suppliers
Kačániová, Miroslava -- Horská, Elena -- Nagyová, Ľudmila -- Kunová, Simona
Kravské mlieko - k súvislostiam akosti v požiadavkách na smernicu EÚ a k niektorým z aspektov pri získavaní mlieka k ošetreniu mliekarenskému a následným spracovaniam v apeláciách hlavne pre začínajúcich, príležitostných producentov a dodávateľov = Cow milk - requirements on quality according to EU directive and some aspects of milk obtaining, treatment and processing for beginners and occasional producers and suppliers. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Z oblasti pôdohospodárstva do spracovateľského a spotrebiteľského prostredia. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, p. 41--43. ISBN 978-80-971784-8-2 (brož.).
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
13.Decision-making process of tomatoes buying in generation Z: case study of Nitra region in the Slovak Republic
Šugrová, Michaela -- Plachý, Marek -- Nagyová, Ľudmila -- Šumichrast, Jozef
Decision-making process of tomatoes buying in generation Z: case study of Nitra region in the Slovak Republic.  In Economics, management, finance and social attributtes of economic system (EMFSA 2019). Považská Bystrica : BCSS. L.L.C. (2019), p. 77. ISBN 978-80-8154-269-5. URL: https://www.csr-pub.eu/files/EMFSA%202019-Proceedings%20of%20abstract%20(1).pdf.
AFGAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Details
14.Diversity of funghi in the traditional slovak cheese "Parenica"
Kačániová, Miroslava -- Felšöciová, Soňa -- Haščík, Peter -- Nagyová, Ľudmila -- Horská, Elena -- Terentjeva, Margarita -- Kunová, Simona
Diversity of funghi in the traditional slovak cheese "Parenica". In Scientific papers. Animal Science and Biotechnologies. 52, 2 (2019), p. 94--99. ISSN 1841-9364.
ADEVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Details
15.Diversity of microorganisms in the traditional Slovak cheese
Kačániová, Miroslava -- Kunová, Simona -- Horská, Elena -- Nagyová, Ľudmila -- Puchalski, Czeslaw -- Haščík, Peter -- Terentjeva, Margarita
Diversity of microorganisms in the traditional Slovak cheese. In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. 13, 1 (2019), p. 532--537. ISSN 1337-0960.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
16.Diverstity of microorganisms in the traditional Slovak cheese
Kačániová, Miroslava -- Kunová, Simona -- Horská, Elena -- Nagyová, Ľudmila -- Puchalski, Czeslaw -- Haščík, Peter -- Terentjeva, Margarita
Diverstity of microorganisms in the traditional Slovak cheese. In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. 13, 1 (2019), p. 532--537. ISSN 1337-0960.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
17.Effect of somatic cell counts accurred in milk on quality of slovak traditional cheese -parenica
Ducková, Viera -- Čanigová, Margita -- Zajác, Peter -- Remeňová, Zuzana -- Kročko, Miroslav -- Nagyová, Ľudmila
Effect of somatic cell counts accurred in milk on quality of slovak traditional cheese -parenica. In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. 13, 1 (2019), p. 675--680. ISSN 1337-0960.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
18.Evaluation of interaction between chosen indicators of development of regions in Ukraine
Horská, Elena -- Moroz, Serhiy -- Poláková, Zuzana -- Nagyová, Ľudmila -- Paska, Ihor
Evaluation of interaction between chosen indicators of development of regions in Ukraine. In Equilibrium. 14, 2 (2019), p. 341--357. ISSN 1689-765X.
ADMVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
19.Eye-tracking research on visual attention: the case of farm shop with dairy products and food tourism
Horská, Elena -- Nagyová, Ľudmila -- Berčík, Jakub
Eye-tracking research on visual attention: the case of farm shop with dairy products and food tourism.  In 1st UNICART Interdisciplinary International Conference on «Tourism, Management and Development of Territory». Bari : Università degli Studi di Bari Aldo Moro. (2019), p. 287--294. ISBN 978-88-6629-050-6.
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
20.Impact of consumer personality on purchasing behavior in the milk and dairy market
Nagyová, Ľudmila -- Géci, Andrej -- Holotová, Mária -- Krivošíková, Alexandra -- Kačániová, Miroslava -- Gregorová, Mária
Vplyv osobnosti spotrebiteľa na nákupné správanie na trhu mlieka a mliečnych výrobkov = Impact of consumer personality on purchasing behavior in the milk and dairy market. In KÁDEKOVÁ, Z. -- KOŠIČIAROVÁ, I. Marketing a obchod. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, p. 64--74. ISBN 978-80-552-2103-8 (brož.).
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
21.Investigation of consumer behaviour at selected market commodity
Géci, Andrej -- Nagyová, Ľudmila -- Mokrý, Stanislav -- Rybanská, Jana
Investigation of consumer behaviour at selected market commodity. In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. 13, 1 (2019), p. 925--932. ISSN 1337-0960.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
22.Lactic acid bacteria isolated from traditional cheese
Kačániová, Miroslava -- Felšöciová, Soňa -- Haščík, Peter -- Nagyová, Ľudmila -- Horská, Elena -- Godočiková, Lucia -- Lopašovský, Ľubomír -- Terentjeva, Margarita -- Kunová, Simona
Lactic acid bacteria isolated from traditional cheese. In Scientific papers. Animal Science and Biotechnologies. 52, 2 (2019), p. 83--88. ISSN 1841-9364.
ADEVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Details
23.Lactic acid products and their application in gastronomy
Kačániová, Miroslava -- Horská, Elena -- Nagyová, Ľudmila -- Kunová, Simona
Kyslomliečne produkty pre aplikovanie v potrebách gastronoického zužitkovania = Lactic acid products and their application in gastronomy. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Z oblasti pôdohospodárstva do spracovateľského a spotrebiteľského prostredia. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, p. 68--70. ISBN 978-80-971784-8-2 (brož.).
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
24.Microbiological quality of traditional Slovak cheese
Ducková, Viera -- Čanigová, Margita -- Remeňová, Zuzana -- Kročko, Miroslav -- Nagyová, Ľudmila -- Zeleňáková, Lucia
Microbiological quality of traditional Slovak cheese. In 2nd Innovations in food science and technology. Munich: Dr. Ali Abas Wani, 2019, p. 48--49.
BFAAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2019Details
25.Microbiota of the traditional Slovak sheep cheese "Bryndza"
Kačániová, Miroslava -- Kunová, Simona -- Štefániková, Jana -- Felšöciová, Soňa -- Godočiková, Lucia -- Horská, Elena -- Nagyová, Ľudmila -- Haščík, Peter -- Terentjeva, Margarita
Microbiota of the traditional Slovak sheep cheese "Bryndza". In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 9, (2019), p. 482--486. ISSN 1338-5178.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
26.Milk market within EU - sale of raw cow milk - milk machines
Kačániová, Miroslava -- Horská, Elena -- Nagyová, Ľudmila -- Kunová, Simona
Trh s mliekom v rámci EÚ predaj surového kravského mlieka - mliečne automaty = Milk market within EU - sale of raw cow milk - milk machines. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Z oblasti pôdohospodárstva do spracovateľského a spotrebiteľského prostredia. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, p. 44--46. ISBN 978-80-971784-8-2 (brož.).
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
27.Milk product packaging features as the key factor of successful canvassing techniques
Rybanská, Jana -- Nagyová, Ľudmila -- Horská, Elena
Milk product packaging features as the key factor of successful canvassing techniques. In Economic science for rural development. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Ekonomikas fakultāte, 2019, p. 338--345. ISBN 978-9984-48-321-4 (brož.).
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
28.Milk products - probiotic culture - consumers
Kačániová, Miroslava -- Horská, Elena -- Nagyová, Ľudmila -- Kunová, Simona
Mliečneč výrobky - probiotické kultúry - spotrebitelia = Milk products - probiotic culture - consumers. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Z oblasti pôdohospodárstva do spracovateľského a spotrebiteľského prostredia. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, p. 65--67. ISBN 978-80-971784-8-2 (brož.).
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
29.Milk produkcts - cheese - a part of home gastronomy
Kačániová, Miroslava -- Horská, Elena -- Nagyová, Ľudmila -- Kunová, Simona
Sortiment mliečnych výrovkov - syry - súčasť domácej gastronómie = Milk produkcts - cheese - a part of home gastronomy. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Z oblasti pôdohospodárstva do spracovateľského a spotrebiteľského prostredia. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, p. 62--64. ISBN 978-80-971784-8-2 (brož.).
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
30.Organic milk - variability of substances and forms od sale
Kačániová, Miroslava -- Horská, Elena -- Nagyová, Ľudmila -- Kunová, Simona
Biomlieko - výbero k variabilite obsahových zložiek a formám predaja = Organic milk - variability of substances and forms od sale. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Z oblasti pôdohospodárstva do spracovateľského a spotrebiteľského prostredia. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, p. 53--55. ISBN 978-80-971784-8-2 (brož.).
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
31.Prevalence of yeasts in locally produced cheese
Kačániová, Miroslava -- Felšöciová, Soňa -- Haščík, Peter -- Nagyová, Ľudmila -- Horská, Elena -- Kunová, Simona -- Terentjeva, Margarita
Prevalence of yeasts in locally produced cheese. In Scientific papers. Animal Science and Biotechnologies. 52, 1 (2019), p. 89--94. ISSN 1841-9364.
ADEVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Details
32.Purchasing and consuming patterns of seniors on milk market in Slovakia
Krivošíková, Alexandra -- Géci, Andrej -- Nagyová, Ľudmila
Nákupné a spotrebné vzorce seniorov na trhu s mliekom na Slovensku = Purchasing and consuming patterns of seniors on milk market in Slovakia. In KÁDEKOVÁ, Z. -- KOŠIČIAROVÁ, I. Marketing a obchod. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, p. 7--16. ISBN 978-80-552-2103-8 (brož.).
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
33.Reklama a jej vplyv na vedomé a podvedomé spotrebiteľské správanie na trhu potravín
Rybanská, Jana -- Košičiarová, Ingrida -- Nagyová, Ľudmila
Reklama a jej vplyv na vedomé a podvedomé spotrebiteľské správanie na trhu potravín. 1st ed. Ostrava : Key Publishing, 2019. 139 p. ISBN 978-80-7418-328-7.
AAAVedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách2019Details
34.Selected psychological factors as predictors of consumer choice in the milk product market
Rybanská, Jana -- Nagyová, Ľudmila -- Tkáč, Filip
Selected psychological factors as predictors of consumer choice in the milk product market. In Olsztyn Economic Journal. 14, 3 (2019), p. 287--298. ISSN 1897-2721.
ADEVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Details
35.Some aspects of milk hygiene
Kačániová, Miroslava -- Horská, Elena -- Nagyová, Ľudmila -- Kunová, Simona
Výberovo k problematike hygieny mlieka = Some aspects of milk hygiene. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Z oblasti pôdohospodárstva do spracovateľského a spotrebiteľského prostredia. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, p. 47--49. ISBN 978-80-971784-8-2 (brož.).
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
36.Some factors which influence milk composition and microbiology of raw cow milk
Kačániová, Miroslava -- Horská, Elena -- Nagyová, Ľudmila -- Kunová, Simona
Z vybraných vplyvov pôsobiacich na zloženie mlieka a k mikrobiológii surového kravského mlieka = Some factors which influence milk composition and microbiology of raw cow milk. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Z oblasti pôdohospodárstva do spracovateľského a spotrebiteľského prostredia. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, p. 50--52. ISBN 978-80-971784-8-2 (brož.).
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
37.Systém pro získávání a/nebo zpracování neuromarketingových dat: úžitný vzor č. 32837: dátum zápisu 14.05.2019
Berčík, Jakub -- Bajús, Ján -- Nagyová, Ľudmila -- Horská, Elena
Systém pro získávání a/nebo zpracování neuromarketingových dat: úžitný vzor č. 32837: dátum zápisu 14.05.2019. BERČÍK, J. -- BAJÚS, J. -- NAGYOVÁ, Ľ. -- HORSKÁ, E.
AGJAutorské osvedčenia, patenty, objavy2019Details
38.The impact of sensory marketing on the consumer´s behavior of the Baby Boomers generation
Géci, Andrej -- Krivošíková, Alexandra -- Nagyová, Ľudmila
Vplyv senzorického marketingu na spotrebiteľské správanie Baby Boomers generácie = The impact of sensory marketing on the consumer´s behavior of the Baby Boomers generation. In KÁDEKOVÁ, Z. -- KOŠIČIAROVÁ, I. Marketing a obchod. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, p. 33--42. ISBN 978-80-552-2103-8 (brož.).
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
39.Trends in the society and their impact on emotional behaviour and consumer decision in dairy market
Horská, Elena -- Nagyová, Ľudmila -- Énekeš, Erik
Trendy spoločnosti a ich vplyv na emocionálne správanie a rozhodovanie spotrebiteľa na trhu mlieka a mliečnych výrobkov = Trends in the society and their impact on emotional behaviour and consumer decision in dairy market. In KÁDEKOVÁ, Z. -- KOŠIČIAROVÁ, I. Marketing a obchod. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, p. 43--47. ISBN 978-80-552-2103-8 (brož.).
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
40.Use of electronic panel for the control of smoked steamed cheese from Slovakia
Hynšt, Matej -- Štefániková, Jana -- Martišová, Patrícia -- Vietoris, Vladimír -- Nagyová, Ľudmila
Využitie elektronického panelu pri hodnotení údených parených syrov zo Slovenska: The use of electronic panel for the control of smoked steamed cheese from Slovakia.  In Hygiena alimentorum XL. Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. (2019), p. 588--595. ISBN 978-80-8077-620-6.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.