Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.
Identifikačné číslo: 1291
Univerzitný e-mail: ludmila.nagyova [at] uniag.sk
 
profesorka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

RYBANSKÁ, J. -- NAGYOVÁ, Ľ. -- HORSKÁ, E. Milk product packaging features as the key factor of successful canvassing techniques. In Economic science for rural development. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Ekonomikas fakultāte, 2019, s. 338--345. ISBN 978-9984-48-321-4 (brož.).

Originálny názov: Milk product packaging features as the key factor of successful canvassing techniques
Autor: Mgr. et Mgr. Jana Rybanská, PhD. (34%)
prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD. (33%)
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská (33%)
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu
Druh publikácie: článok v zborníku
Zborník: Economic science for rural development
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany: 338
Do strany: 345
Počet strán: 8
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: potraviny, mlieko, balenie, spotrebitelia, mliečne výrobky, spotrebiteľské správanie
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Mgr. et Mgr. Jana Rybanská, PhD.
Posledná zmena: 03.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Economic science for rural development. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Ekonomikas fakultāte, 2019. ISBN 978-9984-48-321-4 (brož.).

Originálny názov: Economic science for rural development
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-9984-48-321-4 (brož.)
Vydavateľ: Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Ekonomikas fakultāte
Miesto vydania: Jelgava
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia: 2019
Posledná zmena: 03.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)