Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.
Identifikačné číslo: 1291
Univerzitný e-mail: ludmila.nagyova [at] uniag.sk
 
profesorka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

DUCKOVÁ, V. -- ČANIGOVÁ, M. -- REMEŇOVÁ, Z. -- KROČKO, M. -- NAGYOVÁ, Ľ. -- ZELEŇÁKOVÁ, L. Microbiological quality of traditional Slovak cheese. In 2nd Innovations in food science and technology. Munich: Dr. Ali Abas Wani, 2019, s. 48--49.

Originálny názov: Microbiological quality of traditional Slovak cheese
Autor: Ing. Viera Ducková, PhD. (17%)
doc. Ing. Margita Čanigová, CSc. (17%)
Ing. Zuzana Remeňová, PhD. (17%)
Ing. Miroslav Kročko, PhD. (17%)
prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD. (17%)
doc. Ing. Lucia Zeleňáková, PhD. (15%)
Pracovisko: Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Katedra marketingu a obchodu
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov
Druh publikácie: článok v zborníku
Zborník: 2nd Innovations in food science and technology
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany: 48
Do strany: 49
Počet strán: 2
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: syry, mikrobiologická kvalita, mliečne výrobky
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Viera Ducková, PhD.
Posledná zmena: 05.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

2nd Innovations in food science and technology. Munich: Dr. Ali Abas Wani, 2019.

Originálny názov: 2nd Innovations in food science and technology
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ: Dr. Ali Abas Wani
Miesto vydania: Munich
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia: 2019
Posledná zmena: 05.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)