Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.
Identifikačné číslo: 1291
Univerzitný e-mail: ludmila.nagyova [at] uniag.sk
 
profesorka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

DUCKOVÁ, V. -- ČANIGOVÁ, M. -- ZAJÁC, P. -- REMEŇOVÁ, Z. -- KROČKO, M. -- NAGYOVÁ, Ľ. Effect of somatic cell counts accurred in milk on quality of slovak traditional cheese -parenica. In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. 13, 1 (2019), s. 675--680. ISSN 1337-0960.

Originálny názov: Effect of somatic cell counts accurred in milk on quality of slovak traditional cheese -parenica
Anglický názov:
Autor: Ing. Viera Ducková, PhD. (17%)
doc. Ing. Margita Čanigová, CSc. (17%)
Ing. Peter Zajác, PhD. (17%)
Ing. Zuzana Remeňová, PhD. (17%)
Ing. Miroslav Kročko, PhD. (17%)
prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD. (15%)
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 13
Číslo periodika v rámci zväzku: 1
Rok vydania: 2019
Od strany: 675
Do strany: 680
Počet strán: 6
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: kvalita, syry, somatické bunky, produkty tradičné
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Viera Ducková, PhD.
Posledná zmena: 18.01.2020 22:21 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. Nitrianske Hrnčiarovce: ISSN 1337-0960.

Originálny názov: Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 1337-0960
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Nitrianske Hrnčiarovce
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena: 18.01.2020 22:21 (Import dát z knižnice)