Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.
Identifikačné číslo: 1291
Univerzitný e-mail: ludmila.nagyova [at] uniag.sk
 
profesorka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KAČÁNIOVÁ, M. -- FELŠÖCIOVÁ, S. -- HAŠČÍK, P. -- NAGYOVÁ, Ľ. -- HORSKÁ, E. -- GODOČIKOVÁ, L. -- LOPAŠOVSKÝ, Ľ. -- TERENTJEVA, M. -- KUNOVÁ, S. Lactic acid bacteria isolated from traditional cheese. In Scientific papers. Animal Science and Biotechnologies. 52, 2 (2019), s. 83--88. ISSN 1841-9364.

Originálny názov: Lactic acid bacteria isolated from traditional cheese
Autor: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. (12%)
doc. Ing. Soňa Felšöciová, PhD. (11%)
prof. Ing. Peter Haščík, PhD. (11%)
prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD. (11%)
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská (11%)
Ing. Lucia Godočiková (11%)
MVDr. Ľubomír Lopašovský, PhD. (11%)
Margarita Terentjeva (11%)
doc. Ing. Simona Kunová, PhD. (11%)
Pracovisko: Katedra mikrobiológie
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Katedra marketingu a obchodu
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Scientific papers. Animal Science and Biotechnologies
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 52
Číslo periodika v rámci zväzku: 2
Rok vydania: 2019
Od strany: 83
Do strany: 88
Počet strán: 6
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: syry, baktérie mliečneho kvasenia, laserová desorpcia a ionizácia za účasti matrice, baktérie
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
Posledná zmena: 11.01.2020 22:21 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Scientific papers. Animal Science and Biotechnologies. ISSN 1841-9364.

Originálny názov: Scientific papers. Animal Science and Biotechnologies
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 1841-9364
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena: 11.01.2020 22:21 (Import dát z knižnice)