Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.
Identifikačné číslo: 1291
Univerzitný e-mail: ludmila.nagyova [at] uniag.sk
 
profesorka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KAČÁNIOVÁ, M. -- KUNOVÁ, S. -- ŠTEFÁNIKOVÁ, J. -- FELŠÖCIOVÁ, S. -- GODOČIKOVÁ, L. -- HORSKÁ, E. -- NAGYOVÁ, Ľ. -- HAŠČÍK, P. -- TERENTJEVA, M. Microbiota of the traditional Slovak sheep cheese "Bryndza". In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 9, (2019), s. 482--486. ISSN 1338-5178.

Originálny názov: Microbiota of the traditional Slovak sheep cheese "Bryndza"
Autor: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. (12%)
doc. Ing. Simona Kunová, PhD. (11%)
Ing. Jana Štefániková, PhD. (11%)
doc. Ing. Soňa Felšöciová, PhD. (11%)
Ing. Lucia Godočiková (11%)
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská (11%)
prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD. (11%)
prof. Ing. Peter Haščík, PhD. (11%)
Margarita Terentjeva (11%)
Pracovisko: Katedra mikrobiológie
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Katedra marketingu a obchodu
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 9
Číslo periodika v rámci zväzku:
Rok vydania: 2019
Od strany: 482
Do strany: 486
Počet strán: 5
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: elektronická verzia (online)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: grampozitívne baktérie, ovčie syry, gramnegatívne baktérie, laserová desorpcia a ionizácia za účasti matrice, ovce, bryndza, ovčie výrobky
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
Posledná zmena: 11.01.2020 22:21 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. KAČÁNIOVÁ, M. -- HAŠČÍK, P. -- HLEBA, L. Nitra: ISSN 1338-5178.

Originálny názov: Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
prof. Ing. Peter Haščík, PhD.
Ing. Lukáš Hleba, PhD.
Druh publikácie: časopis
ISSN: 1338-5178
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Nitra
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena: 11.01.2020 22:21 (Import dát z knižnice)