Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.
Identifikačné číslo: 1291
Univerzitný e-mail: ludmila.nagyova [at] uniag.sk
 
profesorka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KAČÁNIOVÁ, M. -- HORSKÁ, E. -- NAGYOVÁ, Ľ. -- KUNOVÁ, S. Trh s mliekom v rámci EÚ predaj surového kravského mlieka - mliečne automaty = Milk market within EU - sale of raw cow milk - milk machines. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Z oblasti pôdohospodárstva do spracovateľského a spotrebiteľského prostredia. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, s. 44--46. ISBN 978-80-971784-8-2 (brož.).

Originálny názov: Trh s mliekom v rámci EÚ predaj surového kravského mlieka - mliečne automaty = Milk market within EU - sale of raw cow milk - milk machines
Anglický názov: Milk market within EU - sale of raw cow milk - milk machines
Autor: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. (25%)
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská (25%)
prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD. (25%)
doc. Ing. Simona Kunová, PhD. (25%)
Pracovisko: Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Katedra marketingu a obchodu
Druh publikácie: článok v zborníku
Zborník: Z oblasti pôdohospodárstva do spracovateľského a spotrebiteľského prostredia
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany: 44
Do strany: 46
Počet strán: 3
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: predaj, legislatíva, hygiena, surové kravské mlieko, obchod s mliekom
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
Posledná zmena: 07.12.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Z oblasti pôdohospodárstva do spracovateľského a spotrebiteľského prostredia. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019. ISBN 978-80-971784-8-2 (brož.).

Originálny názov: Z oblasti pôdohospodárstva do spracovateľského a spotrebiteľského prostredia
Anglický názov:
Editor: Janka Sudzinová (34%)
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. (33%)
Ing. Katarína Rovná, PhD. (33%)
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-971784-8-2 (brož.)
Vydavateľ: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína
Miesto vydania: Trebišov
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia: 2019
Posledná zmena: 14.09.2019 22:20 (Import dát z knižnice)