Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identification number: 1293
University e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Management (FEM)
Chief official - Department of Management (FEM)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Kristína Ácsová
Manažment kariéry zamestnancov v organizácii
April 2020Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kristína Ácsová
Získavanie a výber zamestnancov v organizácii
May 2018Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kamila Áčová
Získavanie a výber zamestnancov v podniku
May 2012Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dezider Agóč
Hodnotenie zamestnancov v organizácii a jeho vplyv na motiváciu
May 2017Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Natália Balážiová
Vplyv interných a externých faktorov na úspešnosť adaptačného procesu
May 2019Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Balek
Komunikácia v podniku a jej vplyv na motiváciu zamestnancov
May 2013Displaying the final thesis
7.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Martina Baranovičová
Adaptácia a rozvoj zamestnancov v organizácii
May 2020Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Nikola Bednáriková
Osobnosť manažéra ako základný predpoklad úspešného vedenia ľudí
May 2013Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michaela Benčičová
Získavanie a výber zamestnancov v spoločnosti COOP Jednota
May 2018Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Libuša Beniaková
Uplatnenie komplexného modelu riadenia kvality v oblasti produktov podnikateľského subjektu
April 2013Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Libuša Beniaková
Zvyšovanie výkonnosti podniku orientáciou na trh
May 2011Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kristína Benková
Efektívna komunikácia ako nástroj motivácie zamestnancov
May 2018Displaying the final thesis
13.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Kristína Benková
Vplyv štýlu vedenia na motiváciu zamestnancov
May 2020Displaying the final thesis
14.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Daniela Blesáková
Pracovné porady ako nástroj efektívnej komunikácie v podniku
April 2020Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Daniela Blesáková
Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov v organizácii
May 2018Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alena Brabcová
Výber a prijímanie zamestnancov do pracovného pomeru
April 2016Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Zuzana Brúnaiová, PhD.
Celostná kompetentnosť manažérov vo vybranom odvetví agrosektoru
September 2020Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kristína Čeligová
Adaptácia a vzdelávanie zamestnancov v podniku
May 2013Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Číková
Zhodnotenie úrovne podnikovej kultúry vybraného podniku agrosektora
March 2011Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Danišová
Získavanie, výber a prijímanie zamestnancov
April 2014Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Depešová
Metodický prístup k hodnoteniu zamestnancov vo vybranom podniku
April 2013Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Depešová
Získavanie a prijímanie zamestnancov do pracovného pomeru
May 2011Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ing. Mária Dobišová
Postavenie nekalej súťaže ako súčasti hospodárskej súťaže SR
May 2018Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Danica Durdiaková
Organizačná kultúra a jej vplyv na fluktuáciu zamestnancov
April 2018Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Danica Durdiaková
Štýl vedenia ľudí a jeho vplyv na motiváciu zamestnancov
May 2016Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavel Ďurovkin
Využitie motivácie a motivačných stratégií v riadení ľudských zdrojov
March 2011Displaying the final thesis
27.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Noémi Erkélyiová
Vplyv hodnotenia na odmeňovanie zamestnancov v organizácii
May 2021Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Fábry
Pracovné porady v podniku ako nástroj komunikácie a motivácie zamestnancov
April 2017Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Fábry
Štýl vedenia ľudí a jeho vplyv na motiváciu zamestnancov
May 2015Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Anežka Fábryová
Vplyv štýlu vedenia ľudí na motiváciu zamestnancov
March 2011Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Fábry
Adaptácia a rozvoj zamestnancov v podniku
April 2013Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Fábry
Získanie a prijímanie zamestnancov do pracovného pomeru
May 2011Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Monika Fazekašová
Systém hodnotenia zamestnancov v podniku a jeho vplyv na motiváciu
May 2015Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Feješ
Osobnosť manažéra ako základný predpoklad úspešného vedenia ľudí
May 2015Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Feješ
Vplyv štýlu vedenia na motiváciu zamestnancov
April 2017Displaying the final thesis
36.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Evelyn Ficzová
Štýl vedenia a jeho vplyv na motiváciu zamestnancov
May 2021Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dana Fintová
Motivácia zamestnancov vo vybranom podniku
May 2011Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dana Fintová
Výber a prijímanie zamestnancov do pracovného pomeru
April 2013Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslava Forgáčová
Komunikácia v podniku ako nástroj informovanosti a motivácie zamestnancov
May 2011Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslava Forgáčová
Vplyv komunikácie na motiváciu zamestnancov v podniku
April 2013Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucie Galajdová
Adaptácia a rozvoj zamestnancov v podniku
April 2015Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Denis Gális
Implementácia inovačných prístupov do formovania podnikovej kultúry
April 2019Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Denis Gális
Získavanie a výber zamestnancov v organizácii
May 2017Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Gerši
Motivácia zamestnancov vo firme Brueckner Slovakia, s.r.o
April 2013Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Hercegová
Vplyv podnikového vzdelávania na rozvoj ľudských zdrojov
March 2011Displaying the final thesis
46.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Šimon Herceg
Plánovanie ľudských zdrojov vo vybranej spoločnosti
April 2020Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Eliška Hlavatá
Vnútorné a vonkajšie determinanty úspešnosti podniku
May 2011Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Stanislava Hrašnová
Štýl vedenia ľudí a jeho vplyv na motiváciu zamestnancov
April 2016Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivan Hrnka
Časový manažment v práci manažéra
April 2019Displaying the final thesis
50.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Anikó Hurtová
Riešenie konfliktov na pracovisku
April 2020Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marián Chovanec
Hodnotenie výkonnosti manažérov vo vybranej organizácii
May 2011Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivana Jaššová
Tímová organizácia ako nástroj motivácie zamestnancov
April 2013Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivana Jaššová
Získavanie a prijímanie zamestnancov do pracovného pomeru
May 2011Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Júlia Jelenáková
Zhodnotenie úrovne podnikovej kultúry vybraného podniku agrosektora
March 2011Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Klimáková
Využitie motivácie a motivačných stratégií v riadení ľudských zdrojov
March 2011Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Kociánová
Adaptácia a rozvoj zamestnancov v podniku
April 2015Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Hana Kolečániová
Zhodnotenie systému vzdelávania a rozvoja zamestnancov vo vybranom podnikateľskom subjekte
May 2012Displaying the final thesis
58.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Kamila Komová
Nové trendy vzdelávania zamestnancov v organizácii
May 2020Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Štefan Körösi
Stratégia osobnostného rozvoja zamestnancov v organizácii
May 2018Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Koutný
Časový manažment v práci manažéra
April 2014Displaying the final thesis
61.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Erika Kováčiková
Manažment kariéry zamestnancov v organizácii
April 2020Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lucia Kovačiková
Posúdenie podnikovej kultúry vo vybranom podnikateľskom subjekte
May 2015Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Kováčiková
Časový manažment v práci manažéra
April 2016Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marián Kováč
Získavanie a výber zamestnancov vo vybranom podniku
May 2012Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Kováčová
Adaptácia a rozvoj zamestnancov v podniku
April 2015Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Kraváriková
Posúdenie úrovne manažmentu v podniku Levické mliekarne, a. s.
March 2011Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Kukan
Posúdenie plánovania vo vybranom poľnohospodárskom podniku
May 2011Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Kukan
Štýl vedenia ľudí a jeho vplyv na motiváciu zamestnancov
April 2013Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Natália Ladányiová
Komunikácia v podniku a jej vplyv na motiváciu zamestnancov
May 2015Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Natália Ladányiová
Vplyv štýlu vedenia na motiváciu zamestnancov
April 2017Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Lejčík
Vplyv štýlu vedenia ľudí na motiváciu zamestnancov
March 2011Displaying the final thesis
72.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Silvia Lenčéšová
Časový manažment v práci manažéra
September 2020Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslav Lorinc
Osobnosť manažéra ako základný predpoklad úspešného vedenia ľudí
May 2016Displaying the final thesis
74.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Laura Machovičová
Manažment kariéry zamestnancov v organizácii
April 2020Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Denis Marák
Komunikácia v podniku a jej vplyv na motiváciu zamestnancov
May 2013Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Denis Marák
Štýl vedenia ľudí a jeho vplyv na motiváciu zamestnancov
May 2015Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrej Martiník
Adaptácia a vzdelávanie zamestnancov vo vybranej organizácii
May 2016Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Martiník
Vplyv osobnosti manažéra na úspešnosť vedenia ľudí
April 2018Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Mihalíková
Tímová organizácia ako nástroj motivácie a rozvoja zamestnancov v podniku
April 2013Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Katarína Mihalíková
Uplatňovanie štýlov vedenia ľudí v podnikovej praxi
May 2011Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matúš Minárik
Adaptácia a rozvoj zamestnancov v podniku
May 2015Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matúš Minárik
Získavanie a výber zamestnancov
May 2013Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adriána Miškovičová
Osobnosť manažéra ako základný predpoklad úspešného vedenia ľudí
May 2015Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominika Mitalová
Vnútorné determinanty úspešnosti agrosubjektu
March 2011Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Miriama Móciková
Vplyv interných a externých faktorov na úspešnosť adaptačného procesu
May 2019Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Simona Mokrá
Získavanie a výber zamestnancov vo vybranom podniku
May 2012Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Mravíková
Komunikácia v podniku a jej vplyv na motiváciu zamestnancov
May 2015Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Mravíková
Zhodnotenie podnikovej kultúry vybraného podnikateľského subjektu
April 2017Displaying the final thesis
89.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Mrva
Vplyv vnútorných determinantov na úspešnosť spoločnosti RaOS a.s.
March 2011Displaying the final thesis
90.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Frederika Nemečková
Štýl vedenia ľudí a jeho vplyv na motiváciu zamestnancov
May 2015Displaying the final thesis
91.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Katarína Novotná
Využívanie časového manažmentu ako prostriedku na zefektívnenie práce manažérov v podnikoch agrosektoru
September 2017Displaying the final thesis
92.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Erik Osúch
Spoločensky zodpovedný prístup v hospodárení s potravinami
April 2021Displaying the final thesis
93.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Erik Osúch
Vplyv vedenia ľudí na motiváciu zamestnancov v podniku
May 2019Displaying the final thesis
94.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Paizkerová
Výber a prijímanie zamestnancov do pracovného pomeru
April 2015Displaying the final thesis
95.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Mária Paulíková
Hodnotenie a odmeňovanie zamestnancov v organizácii
May 2019Displaying the final thesis
96.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Iveta Pauliszová
Komunikácia v podniku a jej vplyv na motiváciu zamestnancov
May 2016Displaying the final thesis
97.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miriama Pavlovičová
Získavanie a výber zamestnancov vo vybranom podniku
April 2015Displaying the final thesis
98.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Nikola Peťovská
Komunikácia v podniku a jej vplyv na motiváciu zamestnancov
May 2016Displaying the final thesis
99.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Michaela Podobná
Časový manažment v práci manažéra
April 2014Displaying the final thesis
100.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tomáš Poledník
Adaptácia a rozvoj zamestnancov v podniku
May 2015Displaying the final thesis
101.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Pronská Lajtmanová
Adaptácia a vzdelávanie zamestnancov vo vybranej organizácii
April 2013Displaying the final thesis
102.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Júlia Ráczová
Adaptácia a rozvoj zamestnancov v podniku
April 2016Displaying the final thesis
103.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Sabína Račková
Vplyv hodnotenia na odmeňovanie zamestnancov v organizácii
May 2021Displaying the final thesis
104.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Lukáš Rak
Možnosti zvyšovania motivácie zamestnanca prostredníctvom podnikovej kultúry
August 2014Displaying the final thesis
105.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Boris Rumanko
Nástupníctvo ako faktor udržateľnosti rodinného podnikania na Slovensku
September 2022Displaying the final thesis
106.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Simanová
Časový manažment v práci manažéra
April 2018Displaying the final thesis
107.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristián Strmeň
Faktory rozhodovacieho procesu pri výbere potravinárskych produktov
April 2019Displaying the final thesis
108.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kristián Strmeň
Využívanie motivačných stratégií vo vedení ľudí vybranej organizácie
May 2017Displaying the final thesis
109.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucia Šatláková
Adaptácia a vzdelávanie zamestnancov v podniku
May 2015Displaying the final thesis
110.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Šatláková
Pracovné porady v podniku ako nástroj komunikácie a motivácie zamestnancov
April 2017Displaying the final thesis
111.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Margita Ščasná
Podnikateľský plán
May 2012Displaying the final thesis
112.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Margita Ščasná
Zhodnotenie úrovne podnikovej kultúry vybraného podniku agrosektora
April 2014Displaying the final thesis
113.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Lucia Šedivá
Nové trendy vzdelávania zamestnancov v organizácii
May 2021Displaying the final thesis
114.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Šimorová
Vplyv štýlu vedenia na motiváciu zamestnancov
April 2017Displaying the final thesis
115.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Monika Šimorová
Získavanie a výber zamestnancov do pracovného pomeru
May 2015Displaying the final thesis
116.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Škarbala
Posúdenie účinnosti stimulov na motiváciu zamestnancov
May 2012Displaying the final thesis
117.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Viktória Štefaňáková
Hodnotenie zamestnancov v organizácii a jeho vplyv na motiváciu
May 2017Displaying the final thesis
118.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Viktória Štefaňáková
Vplyv rozdielnej kvality potravín na rozhodovanie spotrebiteľov
May 2019Displaying the final thesis
119.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): JUDr. Veronika Štefanovová
Manažment rôznorodosti ako nástroj humanizácie podnikového manažmentu
September 2022Displaying the final thesis
120.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Daniela Švajdová
Delegovanie ako nástroj motivácie zamestnancov
May 2014Displaying the final thesis
121.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Taligová
Zhodnotenie práce s ľudskými zdrojmi v PPD Inovec Volkovce
March 2011Displaying the final thesis
122.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eszter Tóth
Získavanie a výber zamestnancov
May 2013Displaying the final thesis
123.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Natália Tóthová
Štýl vedenia ľudí a jeho vplyv na motiváciu zamestnancov
April 2016Displaying the final thesis
124.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Kristína Vachanová
Nové trendy manažmentu ľudských zdrojov vo vybranej organizácii
May 2021Displaying the final thesis
125.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alexandra Valčáková
Využitie motivácie a motivačných stratégií v riadení ľudských zdrojov
March 2011Displaying the final thesis
126.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Richard Vančík
Vplyv hodnotenia na motiváciu zamestnancov v organizácii
May 2021Displaying the final thesis
127.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Aneta Vargová
Získavanie a výber zamestnancov v organizácii
May 2018Displaying the final thesis
128.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Daniela Zabáková
Pracovné porady ako nástroj efektívnej komunikácie v podniku
April 2020Displaying the final thesis
129.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Daniela Zabáková
Vedenie ľudí ako nástroj motivácie zamestnancov v podniku
May 2018Displaying the final thesis
130.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Záhorská
Výber a prijímanie zamestnancov do pracovného pomeru
April 2015Displaying the final thesis
131.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Kristína Zelenáková
Nové trendy vzdelávania zamestnancov v organizácii
April 2021Displaying the final thesis
132.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kristína Zelenáková
Vyhľadávanie a výber zamestnancov v organizácii
May 2019Displaying the final thesis
133.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Zolvík
Pracovné porady ako nástroj komunikácie a motivácie zamestnancov
April 2018Displaying the final thesis
134.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Zolvík
Štýl vedenia ľudí a jeho vplyv na motiváciu zamestnancov
May 2016Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress