Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identifikačné číslo: 1293
Univerzitný e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Kristína Ácsová
Manažment kariéry zamestnancov v organizácii
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Kristína Ácsová
Získavanie a výber zamestnancov v organizácii
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Kamila Áčová
Získavanie a výber zamestnancov v podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dezider Agóč
Hodnotenie zamestnancov v organizácii a jeho vplyv na motiváciu
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Natália Balážiová
Vplyv interných a externých faktorov na úspešnosť adaptačného procesu
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martin Balek
Komunikácia v podniku a jej vplyv na motiváciu zamestnancov
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Martina Baranovičová
Adaptácia a rozvoj zamestnancov v organizácii
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Nikola Bednáriková
Osobnosť manažéra ako základný predpoklad úspešného vedenia ľudí
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Michaela Benčičová
Získavanie a výber zamestnancov v spoločnosti COOP Jednota
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Libuša Beniaková
Uplatnenie komplexného modelu riadenia kvality v oblasti produktov podnikateľského subjektu
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Libuša Beniaková
Zvyšovanie výkonnosti podniku orientáciou na trh
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Kristína Benková
Efektívna komunikácia ako nástroj motivácie zamestnancov
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Kristína Benková
Vplyv štýlu vedenia na motiváciu zamestnancov
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Daniela Blesáková
Pracovné porady ako nástroj efektívnej komunikácie v podniku
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Daniela Blesáková
Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov v organizácii
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Alena Brabcová
Výber a prijímanie zamestnancov do pracovného pomeru
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Zuzana Brúnaiová, PhD.
Celostná kompetentnosť manažérov vo vybranom odvetví agrosektoru
september 2020Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Kristína Čeligová
Adaptácia a vzdelávanie zamestnancov v podniku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Číková
Zhodnotenie úrovne podnikovej kultúry vybraného podniku agrosektora
marec 2011Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Danišová
Získavanie, výber a prijímanie zamestnancov
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Depešová
Metodický prístup k hodnoteniu zamestnancov vo vybranom podniku
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Depešová
Získavanie a prijímanie zamestnancov do pracovného pomeru
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ing. Mária Dobišová
Postavenie nekalej súťaže ako súčasti hospodárskej súťaže SR
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Danica Durdiaková
Organizačná kultúra a jej vplyv na fluktuáciu zamestnancov
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Danica Durdiaková
Štýl vedenia ľudí a jeho vplyv na motiváciu zamestnancov
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavel Ďurovkin
Využitie motivácie a motivačných stratégií v riadení ľudských zdrojov
marec 2011Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Noémi Erkélyiová
Vplyv hodnotenia na odmeňovanie zamestnancov v organizácii
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Fábry
Pracovné porady v podniku ako nástroj komunikácie a motivácie zamestnancov
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ján Fábry
Štýl vedenia ľudí a jeho vplyv na motiváciu zamestnancov
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Anežka Fábryová
Vplyv štýlu vedenia ľudí na motiváciu zamestnancov
marec 2011Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Fábry
Adaptácia a rozvoj zamestnancov v podniku
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Fábry
Získanie a prijímanie zamestnancov do pracovného pomeru
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Monika Fazekašová
Systém hodnotenia zamestnancov v podniku a jeho vplyv na motiváciu
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Feješ
Osobnosť manažéra ako základný predpoklad úspešného vedenia ľudí
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Feješ
Vplyv štýlu vedenia na motiváciu zamestnancov
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Evelyn Ficzová
Štýl vedenia a jeho vplyv na motiváciu zamestnancov
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dana Fintová
Motivácia zamestnancov vo vybranom podniku
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dana Fintová
Výber a prijímanie zamestnancov do pracovného pomeru
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslava Forgáčová
Komunikácia v podniku ako nástroj informovanosti a motivácie zamestnancov
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslava Forgáčová
Vplyv komunikácie na motiváciu zamestnancov v podniku
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucie Galajdová
Adaptácia a rozvoj zamestnancov v podniku
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Denis Gális
Implementácia inovačných prístupov do formovania podnikovej kultúry
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Denis Gális
Získavanie a výber zamestnancov v organizácii
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Gerši
Motivácia zamestnancov vo firme Brueckner Slovakia, s.r.o
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Hercegová
Vplyv podnikového vzdelávania na rozvoj ľudských zdrojov
marec 2011Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Šimon Herceg
Plánovanie ľudských zdrojov vo vybranej spoločnosti
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Eliška Hlavatá
Vnútorné a vonkajšie determinanty úspešnosti podniku
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Stanislava Hrašnová
Štýl vedenia ľudí a jeho vplyv na motiváciu zamestnancov
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivan Hrnka
Časový manažment v práci manažéra
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Anikó Hurtová
Riešenie konfliktov na pracovisku
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marián Chovanec
Hodnotenie výkonnosti manažérov vo vybranej organizácii
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivana Jaššová
Tímová organizácia ako nástroj motivácie zamestnancov
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ivana Jaššová
Získavanie a prijímanie zamestnancov do pracovného pomeru
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Júlia Jelenáková
Zhodnotenie úrovne podnikovej kultúry vybraného podniku agrosektora
marec 2011Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Klimáková
Využitie motivácie a motivačných stratégií v riadení ľudských zdrojov
marec 2011Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Kociánová
Adaptácia a rozvoj zamestnancov v podniku
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Hana Kolečániová
Zhodnotenie systému vzdelávania a rozvoja zamestnancov vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Kamila Komová
Nové trendy vzdelávania zamestnancov v organizácii
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Štefan Körösi
Stratégia osobnostného rozvoja zamestnancov v organizácii
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Koutný
Časový manažment v práci manažéra
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Erika Kováčiková
Manažment kariéry zamestnancov v organizácii
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Lucia Kovačiková
Posúdenie podnikovej kultúry vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petra Kováčiková
Časový manažment v práci manažéra
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marián Kováč
Získavanie a výber zamestnancov vo vybranom podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Kováčová
Adaptácia a rozvoj zamestnancov v podniku
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Kraváriková
Posúdenie úrovne manažmentu v podniku Levické mliekarne, a. s.
marec 2011Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Juraj Kukan
Posúdenie plánovania vo vybranom poľnohospodárskom podniku
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Kukan
Štýl vedenia ľudí a jeho vplyv na motiváciu zamestnancov
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Natália Ladányiová
Komunikácia v podniku a jej vplyv na motiváciu zamestnancov
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Natália Ladányiová
Vplyv štýlu vedenia na motiváciu zamestnancov
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Lejčík
Vplyv štýlu vedenia ľudí na motiváciu zamestnancov
marec 2011Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Silvia Lenčéšová
Časový manažment v práci manažéra
september 2020Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslav Lorinc
Osobnosť manažéra ako základný predpoklad úspešného vedenia ľudí
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Laura Machovičová
Manažment kariéry zamestnancov v organizácii
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Denis Marák
Komunikácia v podniku a jej vplyv na motiváciu zamestnancov
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Denis Marák
Štýl vedenia ľudí a jeho vplyv na motiváciu zamestnancov
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrej Martiník
Adaptácia a vzdelávanie zamestnancov vo vybranej organizácii
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
78.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrej Martiník
Vplyv osobnosti manažéra na úspešnosť vedenia ľudí
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
79.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Mihalíková
Tímová organizácia ako nástroj motivácie a rozvoja zamestnancov v podniku
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
80.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Katarína Mihalíková
Uplatňovanie štýlov vedenia ľudí v podnikovej praxi
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
81.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matúš Minárik
Adaptácia a rozvoj zamestnancov v podniku
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
82.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matúš Minárik
Získavanie a výber zamestnancov
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
83.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Adriána Miškovičová
Osobnosť manažéra ako základný predpoklad úspešného vedenia ľudí
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dominika Mitalová
Vnútorné determinanty úspešnosti agrosubjektu
marec 2011Zobrazenie záverečnej práce
85.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Miriama Móciková
Vplyv interných a externých faktorov na úspešnosť adaptačného procesu
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
86.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Simona Mokrá
Získavanie a výber zamestnancov vo vybranom podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
87.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michaela Mravíková
Komunikácia v podniku a jej vplyv na motiváciu zamestnancov
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
88.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Mravíková
Zhodnotenie podnikovej kultúry vybraného podnikateľského subjektu
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
89.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Mrva
Vplyv vnútorných determinantov na úspešnosť spoločnosti RaOS a.s.
marec 2011Zobrazenie záverečnej práce
90.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Frederika Nemečková
Štýl vedenia ľudí a jeho vplyv na motiváciu zamestnancov
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
91.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Katarína Novotná
Využívanie časového manažmentu ako prostriedku na zefektívnenie práce manažérov v podnikoch agrosektoru
september 2017Zobrazenie záverečnej práce
92.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Erik Osúch
Spoločensky zodpovedný prístup v hospodárení s potravinami
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
93.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Erik Osúch
Vplyv vedenia ľudí na motiváciu zamestnancov v podniku
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
94.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Paizkerová
Výber a prijímanie zamestnancov do pracovného pomeru
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
95.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Mária Paulíková
Hodnotenie a odmeňovanie zamestnancov v organizácii
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
96.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Iveta Pauliszová
Komunikácia v podniku a jej vplyv na motiváciu zamestnancov
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
97.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miriama Pavlovičová
Získavanie a výber zamestnancov vo vybranom podniku
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
98.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Nikola Peťovská
Komunikácia v podniku a jej vplyv na motiváciu zamestnancov
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
99.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Michaela Podobná
Časový manažment v práci manažéra
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
100.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Tomáš Poledník
Adaptácia a rozvoj zamestnancov v podniku
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
101.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eva Pronská Lajtmanová
Adaptácia a vzdelávanie zamestnancov vo vybranej organizácii
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
102.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Júlia Ráczová
Adaptácia a rozvoj zamestnancov v podniku
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
103.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Sabína Račková
Vplyv hodnotenia na odmeňovanie zamestnancov v organizácii
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
104.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Lukáš Rak
Možnosti zvyšovania motivácie zamestnanca prostredníctvom podnikovej kultúry
august 2014Zobrazenie záverečnej práce
105.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Boris Rumanko
Nástupníctvo ako faktor udržateľnosti rodinného podnikania na Slovensku
jún 2022Zobrazenie záverečnej práce
106.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Simanová
Časový manažment v práci manažéra
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
107.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kristián Strmeň
Faktory rozhodovacieho procesu pri výbere potravinárskych produktov
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
108.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Kristián Strmeň
Využívanie motivačných stratégií vo vedení ľudí vybranej organizácie
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
109.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lucia Šatláková
Adaptácia a vzdelávanie zamestnancov v podniku
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
110.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Šatláková
Pracovné porady v podniku ako nástroj komunikácie a motivácie zamestnancov
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
111.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Margita Ščasná
Podnikateľský plán
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
112.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Margita Ščasná
Zhodnotenie úrovne podnikovej kultúry vybraného podniku agrosektora
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
113.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Lucia Šedivá
Nové trendy vzdelávania zamestnancov v organizácii
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
114.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Šimorová
Vplyv štýlu vedenia na motiváciu zamestnancov
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
115.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Monika Šimorová
Získavanie a výber zamestnancov do pracovného pomeru
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
116.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Škarbala
Posúdenie účinnosti stimulov na motiváciu zamestnancov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
117.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Viktória Štefaňáková
Hodnotenie zamestnancov v organizácii a jeho vplyv na motiváciu
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
118.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Viktória Štefaňáková
Vplyv rozdielnej kvality potravín na rozhodovanie spotrebiteľov
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
119.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: JUDr. Veronika Štefanovová
Manažment rôznorodosti ako nástroj humanizácie podnikového manažmentu
september 2022Zobrazenie záverečnej práce
120.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Daniela Švajdová
Delegovanie ako nástroj motivácie zamestnancov
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
121.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Taligová
Zhodnotenie práce s ľudskými zdrojmi v PPD Inovec Volkovce
marec 2011Zobrazenie záverečnej práce
122.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Eszter Tóth
Získavanie a výber zamestnancov
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
123.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Natália Tóthová
Štýl vedenia ľudí a jeho vplyv na motiváciu zamestnancov
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
124.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Kristína Vachanová
Nové trendy manažmentu ľudských zdrojov vo vybranej organizácii
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
125.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Alexandra Valčáková
Využitie motivácie a motivačných stratégií v riadení ľudských zdrojov
marec 2011Zobrazenie záverečnej práce
126.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Richard Vančík
Vplyv hodnotenia na motiváciu zamestnancov v organizácii
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
127.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Aneta Vargová
Získavanie a výber zamestnancov v organizácii
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
128.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Daniela Zabáková
Pracovné porady ako nástroj efektívnej komunikácie v podniku
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
129.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Daniela Zabáková
Vedenie ľudí ako nástroj motivácie zamestnancov v podniku
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
130.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Záhorská
Výber a prijímanie zamestnancov do pracovného pomeru
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
131.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Kristína Zelenáková
Nové trendy vzdelávania zamestnancov v organizácii
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
132.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Kristína Zelenáková
Vyhľadávanie a výber zamestnancov v organizácii
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
133.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Zolvík
Pracovné porady ako nástroj komunikácie a motivácie zamestnancov
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
134.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Zolvík
Štýl vedenia ľudí a jeho vplyv na motiváciu zamestnancov
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná