Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identifikačné číslo: 1293
Univerzitný e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Získavanie a výber zamestnancov vo vybranom podniku
Autor: Ing. Marián Kováč
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Albín Malejčík, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Získavanie a výber zamestnancov vo vybranom podniku
Abstrakt:Medzi základný a najdôležitejší podnikový kapitál sa zaraďujú ľudské zdroje. Preto je nevyhnutné dbať na dôkladný výber nových zamestnancov. Hlavným cieľom mojej záverečnej práce je analyzovať a popísať proces získavania a výberu zamestnancov v spoločnosti Agromont Nitra, spol. s.r.o. V prvej kapitole je opísaný teoretický proces získavania a výberu zamestnancov. V tejto kapitole sú uvedené myšlienky domácich aj zahraničných autorov k danej problematike. Nasleduje cieľ práce a metodika práce. V poslednej kapitole je rozpracovaná praktická časť. Nachádza sa tu charakteristika spoločnosti Agromont Nitra, spol. s.r.o., história firmy a organizačná štruktúra podniku. Ďalej je popísaný proces získavania a výberu nových zamestnancov. Firma pri vzniknutej potrebe nového zamestnanca začína proces výberového konania. Prioritným zdrojom sú interní zamestnanci. Výberové konanie má formu ústneho pohovoru vedeného nadriadeným. Po ukončený výberového konania si vedúci pracovník vyberie uchádzača , ktorý spĺňa všetky požiadavky. V závere mojej diplomovej práce sú odporúčania, ktoré by mohli napomôcť k zefektívneniu procesu získavania pracovníkov.
Kľúčové slová:ľudské zdroje, zamestnanec, získavanie pracovníkov, výber pracovníkov, výberové konanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene