Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identifikačné číslo: 1293
Univerzitný e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Získavanie a výber zamestnancov vo vybranom podniku
Autor: Ing. Simona Mokrá
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Oponent:Ing. Veronika Hrdá, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Získavanie a výber zamestnancov vo vybranom podniku
Abstrakt:Medzi dôležité úlohy každej spoločnosti možno zaradiť zabezpečenie sa kvalifikovanými a spoľahlivými zamestnancami s primeranými nákladmi a včas. I preto sa diplomová práca zaoberá procesom získavania a výberu zamestnancov v spoločnosti Bekaert Hlohovec, a.s. Skúma a analyzuje jednotlivé zdroje, metódy, kritéria získavania a výberu zamestnancov a konfrontuje ich s teoretickými odporúčaniami. Práca je rozdelená do štyroch častí. Prvá časť hovorí o teoretických poznatkoch z oblasti manažmentu ľudských zdrojov. Druhá časť je venovaná cieľu práce, tretia časť obsahuje metodiku práce a metódy skúmania. Štvrtá časť je venovaná profilu spoločnosti Bekaert Hlohovec, a.s.. V závere je zhodnotený celý proces získavania a výberu zamestnancov a navrhnuté odporučenie na zefektívnenie skúmanej problematiky.
Kľúčové slová:výber pracovníkov, inzerát, peronalista, prijímací pohovor, manažment ľudských zdrojov, získavanie pracovníkov

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene