Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identifikačné číslo: 1293
Univerzitný e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Zhodnotenie systému vzdelávania a rozvoja zamestnancov vo vybranom podnikateľskom subjekte
Autor: Ing. Hana Kolečániová
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Oponent:prof. Ing. Iveta Ubrežiová, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zhodnotenie systému vzdelávania a rozvoja zamestnancov vo vybranom podnikateľskom subjekte
Abstrakt:Téma predkladanej diplomovej práce je zhodnotenie systému vzdelávania a rozvoja zamestnancov vo vybranom podniku. Hlavným cieľom je zanalyzovať systém vzdelávania, ktorý je súčasťou manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom podniku a následne vyhodnotiť kvalitu, efektívnosť a úroveň vzdelávacieho systému. Na báze výsledkov analýzy je žiaduce zdôrazniť význam permanentného vzdelávania zamestnancov, rozvoja ich vedomostí, schopností a zručností, pôsobenie týchto faktorov na kariérny rast zamestnancov a prezentovať prístupy podniku ku vzdelávaniu a rozvoju svojich zamestnancov. V prvej časti práce sme vymedzili teoretické východiská skúmanej problematiky manažmentu ľudských zdrojov, pričom sme sa zamerali na vzdelávanie a rozvoj zamestnancov. V časti s názvom výsledky práce sme charakterizovali vybraný podnik, ktorým je McDonald's, priblížili sme jeho podnikový systém vzdelávania, ktorý sme zhodnotili na základe vypracovaného dotazníka. Z výsledkov dotazníka vyplýva, že spoločnosť má dobre prepracovaný systém vzdelávania a rozvoja pracovníkov. Význam práce spočíva v poukázaní na nevyhnutnosť vzdelávania zamestnancov vo vybranej spoločnosti, ktoré zároveň podmieňuje ich osobný i profesijný rast.
Kľúčové slová:ľudské zdroje, manažment ľudských zdrojov, vzdelávanie a rozvoj zamestnancov, systém vzdelávania v McDonald´s

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene