Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identifikačné číslo: 1293
Univerzitný e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Posúdenie účinnosti stimulov na motiváciu zamestnancov
Autor: Ing. Martin Škarbala
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Oponent:Dr.h.c. doc. Ing. Mária Kadlečíková, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Posúdenie účinnosti stimulov na motiváciu zamestnancov
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je analyzovať pôsobenie stimulov na motiváciu zamestnancov vo firme Insdata spol. s r.o. a definovať návhry na zlepšienie v oblasti motivácie zamestnancov. Prvotné podklady boli získané dotazníkom, pozostávajúceho z otázok z oblastí peňažných a nepeňažných stimulov. Dotazníkového prieskumu sa zúčastnili zamestnanci, ktorý sú týmito stimulmi najviac ovplyvnení -- radoví zamestnanci, manažéri skupín (Gruppenleiter) a manažéri tímov (Teamleiter). Na základe dotazníka som porovnával názory zamestnancov na jednotlivé stimuly. Práca sa skladá z piatich kapitol. Teoretický základ, cieľ práce, popis použitých metód, vyhodnotenie dotazníka a záver, kde sú zhrnuté výsledky práce ako aj návrhy na zlepšenie. Pri vyhodnotení dotazníka je každá otázka samostatne analyzovaná. Záver práce obsahuje rekapituláciu zistených výsledkov, ako aj návrhy a možnosti na vylepšenie pri výsledkoch, ktoré boli indentifikované ako najviac problémové. Výsledkom práce je zistenie, že spoločnosť Insdata spol. s r.o. má veľmi kvalitne prepracovanú sociálnu politiku, ktorá sa odvíja od štandardov materskej spoločnosti. Spokojnosť prevláda u nepeňažných stimulov. U peňažných stimulov je potrebné zkvalitneni hodnotiaceho systému zamestnancov.V konečnom dôsledku z môjho prieskumu vyplýva, že v spoločnosti sú zamestnanci dostatočne motivovaní. Cieľ diplomovej práce sa podľa môjho názoru podarilo naplniť.
Kľúčové slová:ľudské zdroje , motivácia, dotazník, hodnotenie , stimul

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene