Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identifikačné číslo: 1293
Univerzitný e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Výber a prijímanie zamestnancov do pracovného pomeru
Autor: Ing. Dana Fintová
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Pavol Stehlo, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Výber a prijímanie zamestnancov do pracovného pomeru
Abstrakt:Diplomová práca je zameraná na výber a prijímanie zamestnancov do pracovného pomeru. Jej cieľom je zhodnotiť proces výberu, voľby jeho metód a prijímanie zamestnancov v tomto podniku. Za objekt skúmania sme si vybrali spoločnosť Bekaert Hlohovec a.s. a za metódu skúmania sme si zvolili rozhovory s kompetentnými zamestnancami, ktorí sa zaoberajú procesom výberu a prijímania zamestnancov, a tiež zúčastňovanie sa a pozorovanie týchto procesov v praxi. Na záver sme získané informácie zhrnuli, zhodnotili a porovnali s autormi literárnych diel. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť a pozostáva z piatich kapitol. V prvých troch kapitolách sú riešené teoretické východiská výberu zamestnancov, metódy výberu, ktoré sú rozpísané podrobnejšie, prijímanie zamestnancov, ďalej je upresnený cieľ práce a metodika práce. Štvrtá kapitola je venovaná výsledkom práce, teda skúmaniu procesu výberu zamestnancov z hľadiska použitia metód a procesu prijímania zamestnancov v praxi. Piatou kapitolou je záver. Na základe výsledkov a zistení menších nedostatkov táto práca dospela k záveru, že proces výberu a prijímania zamestnancov je v danej spoločnosti vykonávaný na vysokej úrovni z dôvodu, že spoločnosť kladie vysoký dôraz na kvalitu svojich zamestnancov, ktorí sú vyberaní a prijímaní kvalifikovanými a schopnými zamestnancami personálneho oddelenia, čoho dôkazom je aj udržanie si líderstva spoločnosti v danom obore, k čomu bez pochýb prispeli najmä jej zamestnanci.
Kľúčové slová:výber, prijímanie zamestnancov, pohovor, zamestnanci, metódy, pracovné miesto

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene