Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identifikačné číslo: 1293
Univerzitný e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vplyv komunikácie na motiváciu zamestnancov v podniku
Autor: Ing. Miroslava Forgáčová
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Oponent:JUDr. Mária Dobišová
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv komunikácie na motiváciu zamestnancov v podniku
Abstrakt:Nosnou myšlienkou mojej. diplomovej práce je posúdenie vplyvu komunikácie na motiváciu zamestnancov vybraného subjektu, objasnenie významu pojmov komunikácia, motivácia ako aj objasnenie problematiky niektorých motivačných teórií, ktoré sú podrobne rozpracované v odbornej literatúre mnohými domácimi aj zahraničnými autormi. Štýl vedenia ľudí je jedným z nástrojov, ktoré obchodný zástupca v práci k zlepšeniu motivácie používa. Existuje mnoho faktorov, ktoré ovplyvňujú výber konkrétneho štýlu. Treba podotknúť, že tento aspekt je zvlášť dôležitý pre pracovníkov. Zamestnanci sú nositeľmi firemnej kultúry. Sú neoddeliteľnou súčasťou každej firmy, to znamená že sa musí k nim pristupovať s veľkou zodpovednosťou. Dá sa povedať, že vedenie nie je ľahká úloha. Vyžaduje si to veľa osvojených, ale aj vrodených vlastností, ktoré musia manažéri v praxi v plnom rozsahu používať. Musia byť schopní správne motivovať zamestnancov a používať rozličné metódy, ktoré podporujú ochotu pracovať. Každý krok a každé rozhodnutie manažéra vo firme by mali byť starostlivo premyslené. V tejto práci som opísala komunikáciu, jej štýly, prvky a typy komunikácie. Zamerala som sa aj na motiváciu a na motivačné teórie. Tieto a ďalšie pojmy som použila v dotazníku, ktorý som pripravila pre niekoľko zamestnancov v jednom podniku z môjho okolia. Keď sú zamestnanci v spoločnosti spokojní, je to vidno aj zvonku. Zamestnanci, ktorí sa s cieľmi firmy identifikujú, dosahujú lepšie výsledky v práci a umožňujú zvýšiť produktivitu.
Kľúčové slová:zamestnanci, podnik, vedenie ľudí

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene